05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

DeafVoc

DeafVoc (2003–2006) oli Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluva kuurojen kieltenopetusta ammatillisessa koulutuksessa kehittävä projekti. Projekti jatkui nimellä DeafVoc 2 vuosina 2008–2010. Kolmivuotisen DeafVoc -projektin aikana tuotettiin Itävallan, Kreikan ja Tshekin tasavallan partnereiden kanssa Viittomakieli äidinkielenä ja Kirjoitettu kieli toisena kielenä kuuroille -opetussuunnitelmat kuurojen ammatilliseen koulutukseen, opas opettajille sekä opetusmateriaalia verkkoon. DeafVoc2 -projektin tavoitteena oli levittää niitä tietoja ja materiaaleja, mitä ensimmäisessä projektissa tuotettiin, kouluttaa opettajia opetussuunnitelmien käytössä ja korostaa viittomakielisen koulutuksen merkitystä. Hanketta koordinoi Kuurojen Liitto Suomesta ja Opetushallitus oli hankkeessa kumppanina. Muut hankkeessa mukana olleet maat ovat Itävalta, Irlanti ja Slovenia.

Didaktinen oppimisympäristö

Oppimisympäristöä tarkastellaan oppimista tukevan ympäristön näkökulmasta: kuinka opiskelutilanteeseen rakennetaan sellaisia oppimista käynnistäviä ärsykkeitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukevat oppimista. Keskiössä ovat erilaiset oppimateriaalit, oppimisen tuki sekä didaktiset ja pedagogiset haasteet, esim. erilaisten oppimiskäsitysten hyödyntäminen, yksilöllisten oppimistyylien tukeminen sekä erilaiset didaktiset lähestymistavat.

Duaalimalli

Duaalimalli on suomalaisen korkeakoulujärjestelmän perusta. Se viittaa kahteen toisistaan erilliseen koulutuspolkuun - yliopistossa (tutkimuspaino) ja ammattikorkeakoulussa (käytäntöpaino). Vaikka polut ovat erillisiä, opiskelijan liikkuminen niiden välillä (alemman korkeakoulututkinnon suoritettua) on mahdollista siltaopintojen avulla.