Termipankki

A B C D E F G H I J K L M N O PR S T U V W  X  Y Z  Å  Ä Ö 

A

A1-kieli

A2-kieli

AIESEC

AIKIS

Aikuiskoulutus

Aikuisten kotoutumiskoulutus

Aineenopettaja

Akkreditointi

Akseleraatio

Aktiivinen siirtymä

Alkuopetus

ALTE

AMKOTA

Ammatillinen perustutkinto

Ammattitutkinto

ARENE ry

Avaintaito

Avoin yliopisto

B

B1-kieli

B2-kieli

B3-kieli

Bolognan prosessi

C

CEFR

Cervantes-instituutti

CIMO

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Comenius-ohjelma

D

DeafVoc

Didaktinen oppimisympäristö

Duaalimalli

E

EACEA

EALTA

ECML

ECTS

ECVET

EFNIL

Eheytetty opetus

Elinikäinen oppiminen

Enemmistökieli

Ensikieli

Erasmus

Erikoisammattitutkinto

Erillishaku

Erityisopetus

Esiopetus

eTwinning

Etäopetus

Euroopan komissio

Euroopan neuvosto (EN)

Euroopan unioni (EU)

Eurooppalainen kielisalkku (EKS)

Eurooppalainen viitekehys (EVK)

Europassi

EQF

F

FINELC

Formaali oppiminen

G

Goethe-instituutti

Grundtvig-ohjelma

H

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Hyväksilukeminen

I

Informaali oppiminen

Inkluusio

Intercultural Studies (ICS)

ISCED

J

Jatko-opinnot

JOO

JOPO

K

K1-, K2-, K3-kieli jne.

Kaksikielisyys

Kaksois- ja kolmoistutkinto

Kandidaatti

Kansalliskieli

Keinotekoinen kieli

Kielibiografia

Kielikoulutuspolitiikka

KIEKURA

Kielikylpy

Kielikäytänteet

Kielilaki

Kieliohjelma

Kielipassi

Kielipolitiikka

Kielipoliittinen ohjelma

Kielipolku

Kielisuunnittelu

Kielitaitonäytteet

Kielitaitoprofiili

Kielitaitovaranto

Kielitietoisuus

KieliTivoli

Kielivalinta

KIMMOKE

Kompetenssi

Konfutse-instituutti

Korpus

KORU-hanke

Kotoutumiskoulutus

Kotus

Koulutusala

Koulutusaste

Koulutusjärjestelmä

Koulutusohjelma

Koulutuspolitiikka

Kriteeriviitteinen arviointi

Kuurojen Liitto ry

Kööpenhaminan prosessi

L

Leonardo da Vinci -ohjelma

Lingua franca

LUKI-testi

Luonnollinen kaksikielisyys

Luonnollinen kieli

M

Maahanmuuttajakielet

Maahanmuuttajien (oma) äidinkieli

Maailmankieli

Monikielisyys

Monimediainen pedagogiikka

Multilingvaalisuus

N

Nordplus

Normiviitteinen arviointi

Näyttötutkinto

O

OECD

Opetushallitus (OPH)

Opetusharjoittelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Opetusohjelma

Opetussuunnitelma

Opintopiste

Opintoviikko

Oppilaanohjaus

Oppisopimuskoulutus

Osakoe

Otus

P

Painotettu opetus

Pidginkieli

PISA

Plurilingvaalisuus

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden neuvosto

POP-ohjelma

Puolikielisyys

Pääaine

R

Romaniasiain neuvottelukunta

S

S2-opetus ja R2-opetus

Saamelaiskäräjät

SAKKI ry

SAMOK

Segregaatio

SETKA

Simultaanitulkkaus

SLL

SUKOL ry

Standardikieli

Suoravalinta

Suullisen kielitaidon koe

Svenska Finlands Folktinget

Svenska nu

SYL

T

Taitotasoasteikko

Taitotasotesti

Tempus

Testi

Tiedekunta

TOEFL

Tohtori

TOKI-hanke

Toiminnallinen kielitaito

Toinen kotimainen kieli

Tuntijako

Tuntikehys

Tuntikehysjärjestelmä

Täydennyskoulutus

U

Uhanalainen kieli

Unesco

V

Valmistava opetus

Valtionhallinnon kielitutkinto

Vapaa sivistystyö

Viittomakieli

Viitottu puhe

Virtuaaliyliopisto

Vuosiviikkotunti

Vähemmistökieli

Y

Yhteisökielet

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkinto

Ystävyyskoulu

Ä

Äidinkieli

ÄOL ry