25.04.2007

Työryhmä

Projektin johtajat:

Emeritusprofessori Kari Sajavaara, Jyväskylän yliopisto (1.12.200524.10.2006)

Professori Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto (25.10.2006–30.4.2007)

 

Projektin jäsenet:

Lehtori Ullamaija Fiilin, Helsingin yliopisto

Koulutussuunnittelija Kim Haataja, Opetusalan koulutuskeskus, Tampere

Professori Jukka Havu, Tampereen yliopisto

Yksikön johtaja Pirjo Hiidenmaa, Suomen Akatemia

Lehtori Leena Hämäläinen, Tampereen ammattiopisto

Yliopettaja Taina Juurakko-Paavola, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lehtori Sirkku Latomaa, Tampereen yliopisto

Korkeakouluneuvos Anita Lehikoinen, Opetusministeriö

Opetusneuvos Armi Mikkola, Opetusministeriö

Professori Pirkko Muikku-Werner, Joensuun yliopisto

Professori Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto

Opetusneuvos Kalevi Pohjala, Opetushallitus

Professori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto

Toimistopäällikkö Mikael Reuter, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Asiantuntija Anu Sajavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Ylitarkastaja Pirkko Sartoneva, Opetushallitus

Professori Kaj Sjöholm, Åbo Akademi, Vaasa

Tutkija Peppi Taalas, Jyväskylän yliopisto

Erikoistutkija Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto

Johtaja Ulla-Kristiina Tuomi, Helsingin yliopisto, Kielikeskusten johtajien neuvosto

Apulaisrehtori Tuula Väisänen, Suomalais-venäläinen koulu, Helsinki

 

Sihteerit:

Erikoistutkija Sari Pöyhönen, Jyväskylän yliopisto (vastuullinen sihteeri)

Mailis Salo, Jyväskylän yliopisto (tutkimussihteeri)

Teija Kyllönen, Jyväskylän yliopisto (projektisihteeri)

Anna Keränen, Jyväskylän yliopisto (projektisihteeri)