Osallisena Suomessa

Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi on valmistunut. Suunnitelma käsittelee maahanmuuttajien kotoutumisen nykytilaa ja tuo esiin konkreettisia ratkaisuja kotoutumisen ja kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi. Ratkaisuehdotukset ovat pitkäjänteisiä, ja niiden toteuttaminen aloitetaan Osallisena Suomessa ‑kokeilulakihankkeessa vuonna 2011.

Kehittämissuunnitelman perusteella kotoutumisen neljä kulmakiveä ovat jatkuva ja tavoitteellinen ohjaus, poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus ja joustavuus sekä kotouttamistyötä tekevien asiantuntijoiden ammattitaito.

Lue koko tiedote täältä.

 

Julkaisu ja sen tiivistelmät ovat saatavissa pdf-muodossa:

 

Julkaisun hinta on 23 euroa ja sen voi tilata Solkista puh. 014-260 3520 tai solki-info[at]jyu.fi.