17.08.2009

XXXVI Kielitieteen päivät

omppu.jpg

Rajoja ja rajanylityksiä: kielentutkimuksen kenttää kartoittamassa


Kielitieteen päivät järjestetään 36. kerran, tällä kertaa Jyväskylässä 14.–16.5. 2009. Päivien teema on Rajoja ja rajanylityksiä ja sitä voidaan lähestyä esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

  • Miten kielitiede rajaa tutkimuksensa kohteen, kielen? Missä kulkee kielen ja ei-kielen raja?
  • Miten piirtyy rajaviiva kielentutkimuksen ja muiden tutkimusalojen välille?
  • Millaisia rajanvetoja kielitieteen sisällä tehdään eri tutkimusalueisiin? Mikä kuuluu soveltavan kielentutkimuksen, mikä teoreettisen kielitieteen kenttään?
  • Miten eri kielentutkimuksen perinteet ja paradigmat määrittelevät reviirinsä ja miten niitä vartioidaan?


Kutsutut puhujat 

 

Jan Blommaert, FiDiPro-professori, Jyväskylän yliopisto

Marianne Gullberg, Max Planck -Instituutti, Nijmegen, Hollanti 

Michael Silverstein, University of Chicago

 

Ohjelma

Ohjelmassa on kolmen plenaarin lisäksi esitelmiä, postereita, symposiumeja, työpajoja ja paneelikeskustelu.

Kielitieteen päivät aloitetaan plenaariesityksellä torstaina 14.5. klo 16 ja sen jälkeen on yhteinen iltatilaisuus. Konferenssi päättyy lauantaina 16.5. noin klo 16. Tarkempia tietoja ohjelmasta, paikoista, ilmoittautumisesta ja maksuista on helmikuun alussa lähetettävässä toisessa tiedotteessa ja verkkosivuilla.

Tervetuloa vetämään ja ylittämään rajoja!