Yhteistyö

Valtakunnalliseen asemaansa liittyen Solkilla on lukuisia strategisia kumppaneita kotimaassa. Yliopistojen ohella keskeisiä kumppaneita ovat mm. monet ministeriöt, virastot ja intressiryhmät, joiden kanssa tehdään esim. tärkeää kielikoulutukseen liittyvää strategia-, politiikka- ja tiedotusyhteistyötä. Seuraavassa keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset strategiset kumppanit on esitelty omissa taulukoissaan.

  Tutkimus Opetus/ koulutus
Julkaisu
Yhteinen projekti/ hanke
Opettaja/ opisk. vaihto
Muu
Opetushallitus  x  x    x
  -kielitaidon arviointiyhteistyö
-yhteistyö kehittämishankkeessa
-kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
-tiedotusyhteistyö
Koulutuksen tutkimuslaitos  x  x  x  x    
Kotimaisten kielten keskus  x  
 x  x   kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
Helsingin yliopisto  x  
 x  x   kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
Tampereen yliopisto
 x    x  x   -yhteistyö kehittämishankkeessa
-kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
Turun yliopisto  x      x   kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
Yliopistojen ja AMKien kielikeskukset  x x
 x  x   kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry
     x  
  tutkimuksen teemaverkostot

 

Yhteistyötä tehdään edellä olevien lisäksi lukuisten muidenkin tahojen kanssa, ml. eri yliopistot ja korkeakoulut, Maahanmuuttovirasto, Sisäasiainministeriö, Euroopan komission käännöstoimen pääosasto, Sukol, ÄOL, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Kuurojen liito, Romaniasiain neuvottelukunta, Saamelaiskäräjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Siirtolaisuusinstituutti, Educode, opetusteknologiayritykset.

Map of CALS international partnersSolkin tutkijoilla on runsaasti tutkimusyhteistyötä ulkomaisten tutkijoiden kanssa: yksittäisten tutkijoiden yhteistyökumppaneita on yhteensä yli 20 yliopistossa, pääosin Euroopassa, mutta myös Australiassa ja Kanadassa. Vaikka nämä kontaktit ja yhteistyötahot ovat Solkin tutkimustoiminnan kannalta tärkeitä, seuraavassa on lueteltu vain ne tahot, joiden kanssa Solkilla instituutiona on pitkään jatkunutta yhteistyötä, virallisesti solmittu yhteistyösopimus taikka useampaa tutkijaa koskevaa verkostoitumista ja yhteistyötä.

  Tutkimus Opetus/ koulutus Julkaisu Yhteinen projekti/ hanke Opettaja/ opisk. vaihto Muu
Lancasterin yliopisto  x  
 x  x   Dialang-järjestelmän ylläpito & kaupallistaminen
MOSAIC Research Centre, University of Birmingham  x  
   x  x kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö
European Language Council – Conseil Européen pour les Langues  x    x  x   Kielikoulutuspolitiikan verkostoyhteistyö; SIGit Multilingual and Multicultural Classroom & Assessment and Multilingual Competence
University of Queensland, School of Education  x      x  x  
SLATE-tutkimusverkosto  x  
 x      
Nordisk ALTE-tutkimusverkosto  x      x    
AILA Research Network on CLIL and immersion classrooms-tutkimusverkosto  x    x  x    
Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V.      x  x  

pitkään jatkunutta yhteistyötä eri hankkeissa (Webvertising, Euromobil)

Universität Leipzig, Herder-Institut  x      x  

 

Tallinn University, Estonia
 x    x  x    
Tartu Univeristy, Estonia
 x    x  x    
Herzen State Pedagogical University of Russia  x  x  x  x  x  
Barents Centre of the Humanities, Kola Science Centre of Russian Academy of Sciences  x         verkostoyhteistyö
Centre for National Cultures in Lovozero, Russia  x         verkostoyhteistyö
Universität Wien  x    x  x   AILA:n CLIL- tutkimusverkostosta vastaaminen