När kan du delta i examen?

Testdagarna

Augusti 2018

Testdagar Språk Examensnivåer Anmälningstid
25.8.2018 finska mellannivå 1.-15.6.2018
25.8.2018

svenska               

OBS! Inte i alla testplatser.

mellannivå 1.-15.6.2018