Hur förbereder du dig för examen?

Före testet

 • För att avlägga examen förutsätts kunskaper i finska eller svenska (ett undantag är engelska, mellannivå och högsta nivån).
 • Lyssna mycket på det språk som du vill bli testad i. Tala språket så ofta du kan, öva och repetera grundläggande ord och strukturer.
 • Ta med blyertspenna, radergummi och identitetsbevis till testet.
 • Betala examensavgiften enligt anvisningarna.
 • Ordbok eller andra hjälpmedel får inte användas i testet. 
 • Det är förbjudet att använda mobil eller tablet under hela examen. Alla elektroniska apparater samlas bort innan examen börjar.
 • Examensarrangören kan vid behov fotografera dig i identifieringssyfte.

Under testet

Du ska infinna dig till testet i god tid. Om du kommer för sent, kan du inte delta i testet. Visa ditt identitetsbevis för den som övervakar testet. Test på grundnivån och mellannivån tar cirka 5 timmar, på den högsta nivån cirka 6 timmar.

 • Testet genomförs i två delar:

- i klassrumsdelen testas textförståelse och skriftlig framställning

- i språkstudion talförståelse och muntlig framställning.

 • Var inte rädd för att tala i studio, för studion är bara ett hjälpmedel i testningen av den muntliga färdigheten. I studion ska du tala tydligt och undvika korta ja/nej-svar.
 • I alla test på den högsta nivån ingår förutom studiodelen även en kort intervju, som spelas in på video för bedömning.
 • Lyssna och läs noga alla anvisningar och gör som de säger. Anvisningarna ges i allmänhet på finska eller svenska, men på den högsta nivån kan anvisningar ges också på det språk testet gäller.
 • Utnyttja tiden klokt, så att du hinner slutföra alla uppgifter. Utför uppgifterna snabbt, men omsorgsfullt. Speciellt ska du observera, vilket språk du förväntas svara på. I uppgiftshäftet är en del uppgifter lättare än andra; gör de lätta uppgifterna först, så att du får mera tid för de svåraste uppgifterna. Försök att alltid svara någonting.
 • I testen i svenska språket är alla anvisningar på svenska. Delprovet i muntlig framställning på grundnivån i svenska språket genomförs inte i språkstudio utan ansikte mot ansikte med en intervjuare.

 

Efter testet

Cirka två månader efter testet får du ett officiellt intyg, som tar upp

 • en nivåbedömning av de olika delområdena av språkfärdigheten
 • på frånsidan en beskrivning av språkfärdighetsskalan

De vitsord du fått gäller bara språkfärdigheten sådan den avspeglar sig i din testprestation. Om du tar en kopia av intyget, ska du komma ihåg att kopiera båda sidorna av intyget. Avgiften för examen täcker bara ett intyg. Kopiorna kan du beställa från Centret för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet till ett pris om 15 euro/st yki-info@jyu.fi