Vad kostar examen?

De av undervisningsministeriet fastställda maximiavgifterna för examina är:

 

grundnivån 100 €
mellannivån 123 €
den högsta nivån 160 €

Endast ett intyg ingår i examensavgiften. Kopior kan beställas från yki-info@jyu, och de kostar 15 € per styck.


OBS!
Den läroanstalt som arrangerar examen har rätt att ta ut en egen avgift av den som utan giltiga skäl uteblir från testet.