30.01.2019

Suomalaisen viittomakielen taitotasokuvaimet ja arviointikriteerit

Suomalaiseen viittomakieleen on kehitetty taitotasokuvaimet ja arviointikriteerit Yleisissä kielitutkinnoissa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa yhteistyössä viittomakielen asiantuntijoiden kanssa. Yleisten kielitutkintojen (YKI) taitotasoasteikko on kuusiportainen (1-6) ja se on linkitetty Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotasoasteikkoon (A1-C2).

Alla on määritelty taitotasojen vastaavuudet:

YKI EVK
1 ~A1
2 ~A2
3 ~B1
4 ~B2
5 ~C1
6 ~C2

Suomalaisen viittomakielen taitotasokuvaimet ja arviointikriteerit on luotu Yleisten kielitutkintojen käyttötarkoituksia varten, mutta niitä voidaan käyttää soveltaen viittomakielen opetuksen, arvioinnin ja itsearvioinnin tukena.

Lataa tästä pdf-esite sivuston sisällöstä.

Taitotasokuvaimet

Arviointikriteerit

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko