25.01.2019

Suomalaisen viittomakielen arviointikriteerit

Arviointikriteerien avulla viittomakielen taitoa on mahdollista arvioida itsenäisen tuottamisen ja keskustelun taidoissa. Arviointikriteerit sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen viittomakielen taidosta, ja niiden avulla pystytään tarkastelemaan kielenoppijan taitoa analyyttisesti piirre kerrallaan. Kielenoppijan tuotoksia arvioida tällöin kriteeriviitteisesti eli suoraan taitotasoasteikkoon pohjautuvien arviointikriteerien avulla.