Yleistä YKIstä

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla.

  • Suunnattu aikuisille
  • Kuka tahansa voi osallistua
  • Testitehtävät liittyvät käytännön tilanteisiin eivätkä vaadi minkään erityisalan kielen hallintaa
  • Tutkinnot huhti- ja marraskuussa (Suomen keskitason tutkinto myös tammikuussa, toukokuussa, elokuussa ja lokakuussa. Ruotsin keskitason tutkinto myös elokuussa)
  • Valittavana 9 kieltä 3 tasolla (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, pohjoissaame, saksa, suomi ja venäjä)
  • Neljä arvioitavaa osakoetta
  • Tutkinnosta saa todistuksen

Yleisissä kielitutkinnoissa käytetään kuusiportaista taitotasoasteikkoa, joka on yhteismitallinen yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon kanssa.

Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella on voinut osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa.