18.12.2018

Kielitutkintojen arviointi ja todistus

Yleisten kielitutkintojen todistus on luotettava näyttö testiin osallistujan kielitaidon tasosta. Arvioitavia osataitoja ovat puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Perustasolla suoritukset arvioidaan asteikolla 1 tai 2, keskitasolla 3 tai 4 ja ylimmällä tasolla 5 tai 6. Osataidosta voi myös saada arvion alle 1, alle 3 tai alle 5, mikä tarkoittaa että osallistuja ei ole suorittanut hyväksytysti osakoetta. Osakokeita ei voi uusia erikseen, vaan koko testi on uusittava.

Jokaista suoritusta verrataan taitotasokuvausten tasokriteereihin, ei toisiin testisuorituksiin. Koulutetut arviointioikeuden saaneet arvioijat arvioivat testisuoritukset. Jotta kaikki testiin osallistuvat olisivat keskenään samassa asemassa, arvostelija ei saa olla testiin osallistuvan opettaja tai sukulainen. Osa suorituksista kaksoisarvioidaan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja tarvittaessa käytetään useampia arvostelijoita.

Kirjoittamisen arviointikriteerit

Puhumisen arviointikriteerit

Yleisen kielitutkinnon suorittamisesta annetaan todistus. Todistuksessa on taitotasoarvio osallistujan puheen ymmärtämisestä, tekstin ymmärtämisestä, puhumisesta sekä kirjoittamisesta. Tutkinnosta voi saada todistuksen vain siltä tasolta, jonka testiin on osallistunut. Jos jokin osakoe on jäänyt kokonaan suorittamatta tai se on suoritettu vaillinaisesti, todistukseen tulee kyseisen osa-alueen kohdalle maininta ei voida arvioida. Osallistujalle lähetetään todistus viimeistään kahden kuukauden kuluttua testipäivästä.