17.12.2018

Erityistukea tarvitsevien kielitestaus

Yleisiin kielitutkintoihin voivat osallistua myös henkilöt, joilla on esimerkikisi kuulo-, näkö- ja lukivaikeuksia. Ilmoittautumisen yhteydessä henkilön tulee esittää asianmukainen lääkärintodistus. Todistuksen lukihäiriöstä voi antaa myös erityisopettaja tai psykologi. Erityistukea tarvitseva suorittaa saman testin kuin muutkin.

Jos sinulla on esimerkiksi lukihäiriö tai kuulovamma, voit hakea erityisjärjestelyjä tutkinnon suorittamiseksi. Erityisjärjestelyt tarkoittavat, että mahdollinen vaikeutesi suorittaa tutkinto otetaan huomioon tutkintotilaisuudessa. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinulla on enemmän aikaa vastata kysymyksiin, saat suorittaa kokeen erillisessä tilassa tai voit käyttää jotakin sinulle tarpeellista erityislaitetta, esimerkiksi lukutelevisiota. Jos mielestäsi tarvitset erityisjärjestelyjä pystyäksesi suorittamaan tutkinnon, toimi seuraavasti:

  1. Tutustu erityisjärjestelyjä koskeviin ohjeisiin Opetushallituksen verkkosivuilla tai pyydä ohjeita siitä tutkintopaikasta, johon aiot ilmoittautua.
  2. Tulosta lomake, jolla voit hakea erityisjärjestelyjä, Opetushallituksen verkkosivuilta tai pyydä se tutkintopaikasta.
  3. Pyydä lääkäriltäsi tai muulta asiantuntijalta lausunto, josta käy ilmi, millaisen syyn perusteella anot erityisjärjestelyjä ja millaisia erityisjärjestelyjä tarvitset.
  4. Toimita täytetty lomake ja asiantuntijan lausunto ilmoittautumisen yhteydessä tutkinnon järjestäjälle.
  5. Keskustele myös tutkinnon järjestäjän kanssa erityisjärjestelytarpeista.

HUOM. Toimi ajoissa, että ehdit hankkia asiantuntijan lausunnon ennen kuin tutkintoon ilmoittautuminen päättyy!

Yleisten kielitutkintojen arvioijat arvioivat testisuorituksen yleisesti käytössä olevien arviointikriteereiden mukaan. Todistukseen ei tule mainintaa erityisjärjestelyistä eikä testin suorittamiseen mahdollisesti vaikuttavien rajoitteiden vaikutuksesta tutkinto-suoritukseen.