18.12.2018

Kielitutkintojen rakenne ja sisältö

Yleisissä kielitutkinnoissa arvioidaan monipuolisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa. Tehtävien aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, kuten vapaa-aikaan, koulutukseen ja tavallisimpiin työtilanteisiin.

Tutkintoja järjestetään englannin, espanjan, italian, ranskan, ruotsin, saamen, saksan, suomen ja venäjän kielessä.

Kielitutkinnon voi suorittaa kolmella eri tasolla: perustasolla, keskitasolla ja ylimmällä tasolla. Italian kielen tutkinnon voi suorittaa kuitenkin vain perus- ja keskitasolla.

Testin osakokeet

Kaikissa kielitutkintojen testeissä on neljä osakoetta: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminenpuheen ymmärtäminen ja puhuminen. Perus- ja keskitason testeissä puhumistesti suoritetaan kielistudiossa, ylimmän tason testi sisältää studio-osan lisäksi myös kasvokkaisen puhekokeen. Suomen ja ruotsin puhumisen osakoe on perustasolla haastattelu.

Valittu testi suoritetaan kokonaisuutena siten, että kaikki testin osakokeet ovat samalta tasolta. Testiä ei siis voi suorittaa niin, että valitsisi esimerkiksi puhumisen osakokeesta keskitason ja muista osakokeista ylimmän tason.

Tasot

Yleisissä kielitutkinnoissa osaaminen perustuu 6-portaiseen taitotasoasteikkoon, joka on yhteismitallinen yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon kanssa. Taitotasoasteikkoa voi käyttää myös muihin tarkoituksiin, esim. työnantaja voi määritellä asteikon avulla, millaista kielitasoa eri työtehtävät vaativat. Myös oppija itse voi asettaa omat tavoitteensa asteikon mukaisesti.

Tasoasteikko koostuu perustasosta (taitotasot 1 ja 2), keskitasosta (taitotasot 3 ja 4) ja ylimmästä tasosta (taitotasot 5 ja 6). Testiin osallistuva valitsee itse, minkä tasoiseen testiin hän osallistuu. Perustason kielitaito tarkoittaa selviytymistä kaikkein tavallisimmista jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista kuten lääkäriajan varaamisesta, lyhyiden viestien kirjoittamisesta ja yksinkertaisten ohje- ja mainostekstien lukemisesta. Keskitasolla kielenkäyttö on jo sujuvampaa, monipuolisempaa ja erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaa. Ylimmän tason kielenkäyttäjä puolestaan selviytyy vaativistakin tilanteista kuten julkista esiintymistä vaativista työtilanteista, joissa hänen kielenkäyttönsä on vakuuttavaa ja tilanteeseen sopivaa.