15.02.2007

Tutkinnon aihealueet ja kielenkäyttötarkoitukset

Aihealueet:

Tutkinnon aihealueet ovat perus-, keski- ja ylimmän tason testeissä samat, vain vaatimustaso vaihtelee. Seuraavassa luetellaan tutkinnon aihealueet.

A. Minä ja taustani

B. Koti ja asuminen

C. Jokapäiväinen elämä

D. Sosiaalinen vuorovaikutus

E. Matkustaminen

F. Terveys ja hyvinvointi

G. Työ

H. Ympäristö ja maantuntemus

I. Yhteiskunta


Kielenkäyttötarkoitukset:

Kielenkäyttötarkoitukset ovat kaikilla testitasoilla lähes samat; tasoja erottaa ilmaisun laajuus ja monipuolisuus.

  • Perustasolla on tärkeää, että pystyy viestimään kaikkein tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa, esim. kaupassa, postissa ja kahvilassa.
  • Keskitasolla edellytetään jo luontevampaa ja paremmin tilanteeseen soveltuvaa ilmaisua.
  • Ylimmällä tasolla osallistujan tulee pystyä tehokkaaseen ja luontevaan tilanteen ja tarkoituksen mukaiseen ilmaisuun.

Seuraavassa luettelossa ovat testin keskeiset kielenkäyttötarkoitukset:

A. Asiatietojen antaminen ja kysyminen

B. Oman suhtautumisen ilmaiseminen

C. Tunteiden ja asenteiden ilmaiseminen ja kysyminen

D. Asioiden hoitaminen

E. Sosiaalisten käytänteiden ja normien mukaan toimiminen

F. Viestinnän säätely