02.12.2011

Puheen ymmärtäminen

kuuntelu.gif

Perustaso

 

Kuulet kaikki puheen ymmärtämisen tehtävät CD:ltä tai C-kasetilta.


TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.

 

Tehtävätyyppi 2. Oikein-väärin-tehtävät

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä kuullun perusteella, ovatko väittämät oikein vai väärin.

 

Tehtävätyyppi 3. Avoimet kysymykset

Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun perusteella kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi vastata lyhyesti, osaan täytyy vastata vähän enemmän.

 

 

kuuntelu.gif

Keskitaso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää noin 30 minuuttia
 • sisältää 3-5 tehtävää
 • sisältää aihepiireiltään vaihtelevia puhekatkelmia, esim. viestejä, ilmoituksia, kuulutuksia, uutisia, tiedotuksia, mainoksia, keskusteluja tai haastatteluja.
 • osa puhekatkelmista kuunnellaan kerran, osa kahdesti

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä
 • kykyä havaita puhujan asenne tai tavoite
 • joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä
 • kykyä päätellä sanojen merkityksiä kuullun perusteella

 

Kuulet kaikki puheen ymmärtämisen esimerkit CD:ltä tai C-kasetilta.


TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.

 

Tehtävätyyppi 2. Oikein–väärin-tehtävät

Tässä tehtävätyyppisessä on pääteltävä kuullun perusteella, ovatko väittämät oikein vai väärin.

 

Tehtävätyyppi 3. Avoimet kysymykset

Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun perusteella kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi vastata lyhyesti, osaan täytyy vastata vähän enemmän.

 

 

kuuntelu.gif

Ylin taso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää noin 30 minuuttia
 • sisältää 3-5 tehtävää
 • sisältää aihepiireiltään ja puhenopeudeltaan vaihtelevia puhekatkelmia, esim. keskusteluja, haastatteluja, uutisia, raportteja, kertomuksia, tiedotuksia ja mainoksia
 • osa puhekatkelmista kuunnellaan kerran, osa kahdesti

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • pääasioiden ja tärkeiden yksityiskohtien ymmärtämistä
 • kykyä yhdistellä asioita kuullun katkelman eri kohdista ja tehdä päätelmiä kuullun perusteella
 • kykyä ymmärtää myös sellaista puhetta, jonka merkitys ei ole pääteltävissä vain sanojen perusmerkityksestä, esim. ironia

 

Kuulet kaikki puheen ymmärtämisen esimerkit CD:ltä tai C-kasetilta.

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.

 

Tehtävätyyppi 2. Oikein-väärin-tehtävät

Tässä tehtävätyyppisessä on pääteltävä kuullun perusteella, ovatko väittämät oikein vai väärin.

 

Tehtävätyyppi 3. Avoimet kysymykset

Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun perusteella kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi vastata lyhyesti, osaan täytyy vastata vähän enemmän.