01.12.2011

Puhuminen

puhuminen.gif

Perustaso


 

Puhumisen kaikissa tehtävissä puhutaan nauhalle kielistudiossa.


TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Keskustelutehtävät

Keskustelutehtävissä reagoidaan nauhalta tuleviin puheenvuoroihin tehtävävihkossa olevien vihjeiden avulla. Kussakin keskustelussa on 3-6 puheenvuoroa.

 

Tehtävätyyppi 2. Tilannetehtävät

Tilannetehtävissä tulee reagoida melko nopeasti vihjeiden avulla. Tilanteita on yleensä 6-8, ja niiden aiheet vaihtelevat.

 

Tehtävätyyppi 3. Kertomistehtävät

Kertomistehtävissä puhutaan annetusta aiheesta 1-2 minuuttia. Puheenvuoron valmisteluun on aikaa 1-2-minuuttia.


Huom! Suomen kielen perustason puhumisen osakokeen tehtävätyypit ovat hieman erilaisia: esittelytehtävä, kertomistehtävä ja mielipidetehtävä. Katso tarkemmin kielikohtaisesta esittelystä.

 

puhuminen.gif

Keskitaso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää noin 20 minuuttia
 • sisältää 4 eripituista tehtävää
 • suoritus tallennetaan arviointia varten

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • kykyä viestiä ymmärrettävästi ohjeiden mukaan
 • kykyä puhua jokapäiväisissä keskustelu- ja asioimistilanteissa tilanteen edellyttämälllä tavalla
 • kykyä ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä

 

Puhumisen kaikissa tehtävissä puhutaan nauhalle kielistudiossa.


TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Keskustelutehtävät

Keskustelutehtävissä reagoidaan nauhalta tuleviin puheenvuoroihin tehtävävihkossa olevien vihjeiden avulla. Kussakin keskustelussa on 3-6 puheenvuoroa.

 

Tehtävätyyppi 2. Tilannetehtävät

Tilannetehtävissä tulee reagoida melko nopeasti annettujen vihjeiden avulla. Tilanteita on yleensä 6-8, ja niiden aiheet vaihtelevat.

 

Tehtävätyyppi 3. Kertomistehtävät

Kertomistehtävässä puhutaan tehtävävihkossa annetusta aiheesta 1-2 minuuttia. Puheenvuoron valmisteluun on aikaa 1-2 minuuttia.

 

puhuminen.gif

Ylin taso


Ylimmän tason puhumisen osakokeessa on kaksi osaa: studio-osa ja haastattelu


Studio-osa

 

MILLAINEN TESTI?

 • kestää noin 20 minuuttia
 • sisältää 2-3 tehtävää
 • suoritus tallennetaan arviointia varten

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • kykyä viestiä ymmärrettävästi ja tilanteeseen sopivasti
 • kykyä reagoida keskustelu- ja asioimistilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla
 • kykyä ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä myös itseä ja omaa elämää laajemmasta näkökulmasta
 • kykyä puhua johdonmukaisesti annetusta aiheesta lyhyen valmistelun jälkeen

 

Studio-osan kaikissa tehtävissä puhutaan nauhalle kielistudiossa.

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Tilannetehtävät

Tilannetehtävissä tulee reagoida melko nopeasti annettujen vihjeiden avulla. Tilanteita on yleensä 6–8, ja niiden aiheet vaihtelevat. Puhumisaika on merkitty tehtävävihkoon.

 

Tehtävätyyppi 2. Keskustelutehtävät

Keskustelutehtävissä reagoidaan nauhalta tuleviin puheenvuoroihin tehtävävihkossa olevien vihjeiden avulla. Kussakin keskustelussa on 3-6 puheenvuoroa.

 

Tehtävätyyppi 3. Kertomistehtävät

Kertomistehtävässä puhutaan tehtävävihkossa annetusta aiheesta 2-3 minuuttia. Puheenvuoron valmisteluun on aikaa 2-3 minuuttia.


Huom! Suomen kielen testin tehtävätyyppejä on kaksi: Tilannetehtävät ja Kertomistehtävät. Katso tarkemmin kielikohtaisesta esittelystä.Haastatteluosa

 

MILLAINEN TESTI?

 • kestää noin 15 minuuttia
 • suoritetaan kasvokkain haastattelijan kanssa
 • sisältää 2-3 keskusteluaihetta
 • suoritus videoidaan arviointia varten

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • kykyä ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä myös itseä ja omaa elämää laajemmasta näkökulmasta
 • kykyä keskustella abstrakteistakin aiheista
 • kykyä ilmaista ajatuksia luontevasti ja yksityiskohtaisesti

 

Haastattelussa arvioidaan puhumistaitoasi vuorovaikutuksessa. Ole aktiivinen keskustelussa!

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Aineistopohjainen keskustelutehtävä

Tässä tehtävätyypissä keskustellaan aiheesta haastattelijan antaman aineiston pohjalta, joka voi olla esimerkiksi taulukko tai graafinen esitys. Ennen keskustelua osallistujalla on aikaa tutustua aineistoon.

 

Tehtävätyyppi 2. Mielipidetehtävät

Osallistujalle annetaan ennen haastatteluosan alkua kyselylomake, jonka hän täyttää etukäteen ja jossa kysytään hänen mielipidettään joistakin asioista. Haastateltava valitsee itse kaksi aihetta, joista hän haluaa puhua.