31.10.2011

Rakenteet ja sanasto

rakenne_sanasto.gif
Perustaso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää 35 minuuttia (suomi ja svenska 50 minuuttia)
 • sisältää 4-6 tehtävää
 • sisältää monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä, käännöstehtäviä ja lauseenmuodostustehtäviä


MITÄ ARVIOIDAAN?

 • tavallisimpien perusrakenteiden käyttötaitoa
 • perussanaston tuntemusta


TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Monivalintatehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä on 3-4 vaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.

 

Tehtävätyyppi 2. Täydennystehtävät

Täydennystehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä on yhtenäisestä tekstistä tai yksittäisistä lauseista jätetty pois sanoja, sanojen osia tai päätteitä. Aukko täydennetään annetun vihjeen tai lauseyhteyden perusteella.

 

Tehtävätyyppi 3. Käännöstehtävät

Käännöstehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä on tarkoitus kääntää mahdollisimman tarkasti suomenkielinen lause kohdekielelle.

 

Tehtävätyyppi 4. Lauseenmuodostustehtävät

Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä muodostetaan lauseita annettujen ohjeiden mukaan.


Huom! Suomen kielen testissä on vain kolme tehtävätyyppiä: Monivalintatehtävät, Täydennystehtävät ja Lauseenmuodostustehtävät

 

rakenne_sanasto.gif
Keskitaso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää 45 minuuttia (suomi ja svenska 50 minuuttia)
 • sisältää 4-6 tehtävää
 • sisältää monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä, käännöstehtäviä


MITÄ ARVIOIDAAN?

 • perusrakenteiden hallintaa
 • perussanaston käyttötaitoa

 

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Monivalintatehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä on 3–4 vaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.

 

Tehtävätyyppi 2. Täydennystehtävät

Täydennystehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä on yhtenäisestä tekstistä tai yksittäisistä lauseista jätetty pois sanoja, sanojen osia tai päätteitä. Aukko täydennetään annetun vihjeen tai lauseyhteyden perusteella.

Tehtävätyyppi 3. Käännöstehtävät

Käännöstehtävillä testataan sekä sanaston että rakenteiden hallintaa. Käännöstehtävissä on tarkoitus kääntää mahdollisimman tarkasti suomenkielinen lause kohdekielelle.

Tehtävätyyppi 4. Lauseenmuodostustehtävät

Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä muodostetaan lause annettujen ohjeiden mukaan.


Huom! Suomen kielen testissä vain kolme tehtävätyyppiä: Monivalintatehtävät, täydennystehtävät ja lauseenmuodostustehtävät

 

rakenne_sanasto.gif
Ylin taso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää 60 minuuttia
 • sisältää 4-6 tehtävää
 • sisältää monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä, käännöstehtäviä


MITÄ ARVIOIDAAN?

 • rakenteiden monipuolista käyttötaitoa
 • sanojen perusmerkitysten ja niihin liittyvien tyyliseikkojen tuntemusta sekä kielelle tyypillisten sanontatapojen hallintaa

 

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Monivalintatehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä on 3-4 vaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.

 

Tehtävätyyppi 2. Täydennystehtävät

Täydennystehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä on yhtenäisestä tekstistä tai yksittäisistä lauseista jätetty pois sanoja, sanojen osia tai päätteitä. Aukko täydennetään annetun vihjeen tai lauseyhteyden perusteella.

 

Tehtävätyyppi 3. Käännöstehtävät

Käännöstehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä on tarkoitus kääntää mahdollisimman tarkasti suomenkielinen lause kohdekielelle.

 

Tehtävätyyppi 4. Lauseenmuodostustehtävät

Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä muodostetaan lauseita annettujen ohjeiden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 5. Muunnostehtävät

Muunnostehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä on tarkoitus kirjoittaa lause toisin muuttamatta lauseen merkitystä.