02.12.2011

Tekstin ymmärtäminen

 

tekstinymm.gif

 

Perustaso


 

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstien jokaista sanaa. Lue tehtävien ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti.TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kysymysten määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 2. Oikein-väärin-tehtävät

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä, ovatko tekstiin perustuvat väittämät oikein vai väärin. Väittämien määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 3. Avoimet kysymykset

Tässä tehtävätyypissä vastataan tekstistä tehtyihin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi vastata lyhyesti, ja osaan täytyy vastata vähän enemmän.


 

tekstinymm.gif

Keskitaso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää 50 minuuttia (suomi ja svenska 60 minuuttia)
 • kestää sisältää 3–6 tehtävää
 • sisältää eripituisia sekä nopeasti silmäiltäviä että tarkkaan luettavia tekstejä, esim. kirjeitä, viestejä, ilmoituksia, mainoksia, uutisia, artikkeleita ja kertomuksia

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä
 • kykyä havaita kirjoittajan asenne tai tavoite
 • joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä
 • kykyä päätellä sanojen merkityksiä tekstin perusteella

 

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstien jokaista sanaa. Lue tehtävien ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti.

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kysymysten määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 2. Oikein–väärin-tehtävät

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä, ovatko tekstiin perustuvat väittämät oikein vai väärin. Väittämien määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 3. Avoimet kysymykset

Tässä tehtävätyypissä vastataan tekstistä tehtyihin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi vastata lyhyesti, ja osaan täytyy vastata vähän enemmän.

 

 

tekstinymm.gif

Ylin taso


MILLAINEN TESTI?

 • kestää 60 minuuttia
 • sisältää 3-6 tehtävää
 • sisältävät eripituisia sekä nopeasti silmäiltäviä että tarkkaan luettavia tekstejä, esim. uutisia ja artikkeleita.

MITÄ ARVIOIDAAN?

 • pääasioiden ymmärtämistä
 • kykyä erottaa tärkeät tekstinosat vähemmän tärkeistä
 • kykyä ymmärtää tekstin osien väliset yhteydet
 • kykyä esittää tekstistä lyhyt, asianmukainen tiivistelmä
 • kykyä havaita kirjoittajan asenne tai tavoite
 • havaita myös sellaisia merkityksiä, joita ei sanota tekstissä suoraan, esim. ironia tai huumori

 

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstin jokaista sanaa. Lue tehtävien ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti.

 

TEHTÄVÄTYYPIT

 

Tehtävätyyppi 1. Monivalintatehtävät

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kysymysten määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 2. Oikein-väärin-tehtävät

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä, ovatko tekstiin perustuvat väittämät oikein vai väärin. Väittämien määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan.

 

Tehtävätyyppi 3. Avoimet kysymykset

Tässä tehtävätyypissä vastataan tekstistä tehtyihin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi vastata lyhyesti, ja osaan täytyy vastata vähän enemmän.