02.12.2011

Perustason testin taitotasojen kuvaukset

2


Ymmärtää hitaahkoa, selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Saa kuuntelemalla selville yksityiskohtia, helposti tunnistettavia tietoja ja toimintaohjeita tutuista ja helppotajuisista aiheista. Pitkät puhejaksot ja laajat kokonaisuudet saattavat kuitenkin olla mahdottomia ymmärtää.

1


Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta aivan perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Ymmärtää lyhyiden, selkeiden ja yksinkertaisten viestien ja kuulutusten keskeisen ajatuksen.

 

2


Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärtää pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä ja joitakin asioita myös yleisluonteisia aiheita käsittelevistä teksteitä.

1


Löytää ennustettavissa olevaa tietoa yksinkertaisista teksteistä. Ymmärtää helposti yksinkertaisia lauseita, perussanontoja sekä tuttuja sanoja esimerkiksi ilmoituksista, luetteloista, ruokalistoista ja aikatauluista.

 

2


Selviää rutiininomaisissa puhetilanteissa, jotka vaativat yksinkertaista tiedonvaihtoa. Kielitaito rajaa kuitenkin paljolti sitä, mitä asioita puhuja pystyy käsittelemään. Viestin perillemeno edellyttää, että puhekumppani on valmis auttamaan puhujaa sanottavansa muotoilemisessa. Ääntäminen voi olla hyvin ei-kohdekielenomaista, mikä vaatii kuulijalta paljon ja vaikeuttaa viestin perille menoa.

1


Osaa kysyä ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät välittömiä, jokapäiväisiä tarpeita ja pystyy käyttämään yksinkertaisia kohteliaisuusmuotoja. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta viestintä on hidasta ja hyvin katkonaista ja joutuu käyttämään runsaasti ei-kielellisiä keinoja tullakseen ymmärretyksi.

 

2


Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista. Teksti voi kuitenkin olla hajanaista, ja siinä esiintyy vaikeasti ymmärrettäviä ilmauksia.

1


Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, kuten viestejä, postikortteja ja muutamia yksinkertaisia lauseita, jotka käsittelevät kirjoittajaa itseään. Teksti on sisällöltään hajanaista ja rakenteiltaan erittäin puutteellista, vaikkakin osin ymmärrettävää.