02.12.2011

Ylimmän tason testin taitotasojen kuvaukset

6


Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua kieltä silloinkin, kun kyse on syntyperäisen nopeasta puheesta, jos saa jonkin verran aikaa tutustua aksenttiin. Murteet ja hienot sävyerot saattavat kuitenkin tuottaa vaikeuksia.

5


Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista ja televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta silloinkin, kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärtäminen vaatii kuitenkin jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää monimutkaisia ohjeita ja pystyy seuraamaan monimutkaista argumentointia, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Murteellisuudet tuottavat jonkin verran vaikeuksia.

 

6


Ymmärtää käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä. Pystyy havaitsemaan tyylieroja, mutta harvinaisten ilmausten merkitysvivahteet voivat joskus tuottaa vaikeuksia.

5


Ymmärtää lähes vaikeuksitta rakenteelliseti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja myös oman aikamme kirjallisuutta. Sävyt ja merkitysvivahteet voivat kuitenkin aiheuttaa ymmärtämisongelmia.

 

6


Puhuu erittäin sujuvasti ja puheessa esiintyy vain satunnaisesti ei-kohdekielisiä piirteitä, kuten vierasta korostusta. Pystyy ilmaisemaan täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita, ja käyttää myös idiomaattisia ilmauksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pystyy kuvailemaan monimutkaistakin aihetta sekä liittämään kuvaukseen alateemoja, kehittelemään erilaisia näkökulmia ja päättämään esityksen sopivalla tavalla.

5


Puhuu sujuvasti ilman, että olisi useinkaan selvää tarvetta hakea ilmauksia. Puheenvuorot ovat luontevia, yhtenäisiä ja sopivan pituisia. Pystyy esittämään selkeän, yksityiskohtaisen kuvauksen monimutkaisestakin aiheesta. Osaa käyttää idiomaattisia ilmauksia ja arkielämän sanontoja ja pystyy ilmaisemaan sävyeroja kohtalaisen hyvin.

 

6


Pystyy kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä lähes yhtä hyvin kuin äidinkielinen. Pystyy kirjoittamaan rakenteeltaan loogisia tekstejä vivahteikkaalla ja varmalla persoonallisella tyylillä, joka sopii oletetulle lukijalle.

5


Pystyy kirjoittamaan selkeää, yksityiskohtaista ja sujuvaa tekstiä erilaisista aiheista asiaan kuuluvalla tyylillä. Kykenee esittämään ja perustelemaan mielipiteensä vaativastakin aiheesta. Harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia.