18.09.2017

Karina Horstille Helsingin Sanomain Säätiön apuraha

Karina Horsti.jpg

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt kokouksessaan 18.9.2017 apurahoja yhdeksälle hankkeelle yhteensä 326 230 euroa. Yhteensä apurahoja on vuonna 2017 myönnetty 997 670 euroa 23 hankkeelle. Lisäksi toimittajien jatkokoulutukseen on myönnetty 128 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen YTT dosentti Karina Horstille myönnettiin 95 400 €:n apuraha hankkeeseen Kurjistettuja kutsumassa: Totuudenjälkeisen ajan kansainväliset mobilisaatiostrategiat Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltain vastamediassa.

Tutkimushanke vertailee, kuinka vastamediat Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa mobilisoivat ”kurjistettuja”, jotka ovat menettäneet luottamuksensa valtamediaan. Aineisto kerätään vaihtoehto- ja valtavirtamedian poleemisista uutistapahtumista.

Tutkimusote on monitieteellinen ja -menetelmäinen, ja soveltaa mediatutkimuksen sekä sosiologian laadullisten menetelmien lisäksi big data -työkaluja. Hanke tuottaa uutta tietoa vastamedian kansainvälisistä mobilisaatiostrategioista ja -tarinoista.