30.05.2017

Väitöskirja-apurahat 2017

Laitoksen johtajan päätös lyhyistä väitöskirja-apurahoista vuodelle 2017

Hakemuksia saapui 5 kappaletta määräaikaan mennessä. Rahoitusta myönnettiin päätoimista töyskentelyä varten väitöskirjatyön loppuunsaattamiseksi ruumiinfenomenologian tutkimusalalla ja Merlau-Pontyn filosofiaan liittyvistä aiheista seuraaville jatkokoulutettaville. 

Berndtson Petri Joakim      3 kk

Hotanen Juho Emil              3 kk

Jyväskylässä 21.4.2017

Mika Ojakangas, 

laitoksen johtaja

 

Laitoksen varajohtajan päätös lyhyistä väitökirja-apurahoista vuodelle 2017/Scholarships 2017

Hakemuksia saapui 35 kappaletta määräaikaan mennessä. Rahoitusta myönnettiin seuraaville jatkokoulutettaville. Rahoitus on käytettävä vuoden 2017 aikana.

There were altogether 35 applications before the dead-line. The scholarships were given to the following doctoral students. The scholarships must be used during the year 2017.

 

Aho, Olli                                     3 kk

Ala-Vähälä, Timo                       3 kk

Bizas, Konstantinos                  6 kk

Carreira, Edgar                          6 kk

Haapamäki-Siikanen, Jutta      3 kk

Kaitila, Joel                                4 kk

Kortelainen, Jukka                    6 kk

Lindholm, Samuel                     6 kk

Päällysaho, Pieta                       5 kk

Ruokanen, Jukka                       6 kk          

 

 

 

Jyväskylässä 1.3.2017            

Lonkila Markku

Laitoksen varajohtaja