27.08.2018

Ohjausryhmät

Tieteellinen tukiryhmä

Prof. Carol Jagger, Newcastle University Institute for Ageing (NUIA), UK 

Director Giovanni Lamura, National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy

Prof. Britt Östlund, KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Prof. Sarianna Sipilä, University of Jyväskylä

Dean, Docent Juha Teperi, University of Tampere

Prof. Petri Ylikoski, University of Helsinki

Specialist Helena Holopainen, University of Helsinki

 

Kansainvälinen tieteellinen ohjausryhmä

 

Kansallinen neuvottelukunta

  • Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Pääsihteeri Ritva Halila, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)
  • Puheenjohtaja Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer)
  • Johtaja Risto Kortelainen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
  • Akatemiatutkija Mulki Al'Sharmani, Helsingin yliopisto
  • Asiantuntija Raija Leinonen, Perhehoitoliitto
  • Toimitusjohtaja Kimmo Rönkä, Rönkä Consulting Oy
  • Johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus
  • Toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Omaishoitajaliitto