12.02.2018

Seniorit somessa – Näkökulmia ikäihmisten teknologiasuhteeseen

Ylen tammikuussa julkaisema sarja Seniorit somessa lähestyy ikäihmisiin ja tietotekniikkaan liittyviä ennakkokäsityksiä uudella tavalla. Esimerkin nettipankin opetteleminen on toki tärkeää, mutta onko se lopulta kovin mielenkiintoista?  Sen sijaan, että ohjelmassa keskityttäisiin koulumaisesti älypuhelimien ja tietokoneiden teknisiin ongelmiin, nuoret somevaikuttajat ja Youtuben ammattilaiset tutkivat yhdessä 74–91-vuotiaiden ikäihmisten kanssa, millaisia asioita netistä ja somesta voi ylipäätään löytää. Sarjan pääpaino onkin siinä, miten nykypäivän moderni digimaailma voisi kokonaisuutena palvella senioreiden arkipäivää ja avata heille juuri niitä kiinnostuksen kohteita, jotka ovat ikäihmisille itselleen mieluisia.

Kaikilla ikäihmisillä ei ole samanlaisia tietoteknisiä valmiuksia, eikä välttämättä haluakaan olla mukana teknologian kehityksessä tai sosiaalisessa mediassa. Täysipainoista ja itselleen sopivaa elämää voi epäilemättä viettää myös digitaalisen maailman ulkopuolella.[1] On kuitenkin selvää, että uusien laitteiden ja sovellusten opetteleminen motivoi, kun se tapahtuu myönteisissä asiayhteyksissä ja toimii välineenä johonkin mielekkääseen, tarpeelliseen tai jopa jännittävään. Jo unohtuneet harrastukset virkoavat ja syntyy kokonaan uusia. Seniorit somessa -ohjelmassa nähdään muun muassa, kuinka Google-haulla voi löytää ompeluohjeita, yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja sekä ystäviä, ja miten Facebookissa tai WhatsAppissa luodaan ystävien tai perheen kesken ryhmiä ja jaetaan kuvia.

Ikäihmisten teknologiasuhteesta kiinnostuneena tutkijana kiinnitin ohjelmaa katsoessani lisäksi huomiota nuorten somevaikuttajien ja ikäihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Uuden median näkökulmasta kysymyksessä on juuri se tapa, jolla digitalisaatio tällä hetkellä suomalaisissa perheissä usein etenee: senioreja neuvovat heidän aikuiset lapsensa tai lastenlapsensa ja vastaavasti kaikkein nuorimpien päältä katsovat vanhemmat tai nuorten lasten vanhemmat sisarukset[2].

Perinteisen sukupolviajattelun tai pedagogiikan puitteissa asetelma on tietysti täysin päinvastainen kuin on totuttu, kun nuoremmat opettavat välillä suvereenisti vanhempiaan. Tulevaisuudessa onkin mielenkiintoista nähdä, miten digitalisaatio ja uusi media muokkaavat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita pitkällä aikavälillä. Joka tapauksessa ohjelman perusteella voi todeta, että kyllä ”vanhakin koira” oppii uusia temppuja.

Riitta Hänninen, FT

Tutkija, CoE AgeCare

Tutkijatohtori, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

[1] Ks. esim. Nimrod, Galit. Older audiences in the digital media environment. Information, Communication & Society 2017, 20: 2, 233–249.

[2] Hänninen, Riitta, Taipale Sakari & Korhonen, Armi. Refamilisation in the Broadband Society – The Effects of ICTs on Family Solidarity in Finland (tulossa).