03.12.2018

Tapahtumat

Huippuyksikön kansainvälinen kick-off konferenssi

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) järjesti kansainvälisen avauskonferenssinsa Jyväskylässä 29.–31.10.2018. Tähän kutsukonferenssiin osallistui yhteensä 92 ikääntymisen ja hoivan alan johtavaa tutkijaa 21 eri maasta, pääasiassa Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Edustettuina olivat esimerkiksi Kanada, Yhdysvallat, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Turkki sekä useat Euroopan maat. Konferenssin tarkoituksena oli esitellä huippuyksikön käynnissä olevaa tutkimusta yhteistyökumppaneille sekä suunnitella tulevaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä heidän kanssaan. Kolmen päivän aikana kokoontui yhteensä 18 työpajaa, joiden aiheina olivat muun muassa hoivapolitiikka, palvelutarpeiden ja palvelujärjestelmän muutokset, robotiikka, teknologia ja siirtolaisuus ikääntymisen kontekstissa sekä vanhojen ihmisten terveys ja toimijuus.

Konferenssin avajaispäivänä kolme johtavaa ikääntymistutkijaa, professori Anne Martin-Matthews Kanadasta, johtaja Giovanni Lamura Italiasta sekä professori Britt Östlund Ruotsista, käsittelivät yleisluennoissaan ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen tilaa ja tulevaisuutta. Vastikään kautensa Kanadan liittovaltiotason terveystutkimuksen Canadian Institutes of Health Research -rahoittajaorganisaation varajohtajana päättänyt University of British Columbian professori Martin-Matthews tarkasteli luennossaan kotia hoivan tilana. Hänen puheessaan kotihoito näyttäytyi sekä konfliktien että yhteistyön areenana, jota sosiaaliset voimat muokkaavat. Italian kansallisen INCRA-ikääntymistutkimusinstituutin johtaja, Euroopan unionin ikääntymistutkimusohjelman tiekarttaa keskeisesti rakentamassa ollut Giovanni Lamura puolestaan käsitteli luennossaan siirtolaistaustaisia hoivatyöntekijöitä sekä teknologian käyttöä hoivatyössä. Professori Britt Östlund johtaa Ruotsin Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun terveydenhoidon ja hoivan teknologian tutkimusta. Hän teki luennossaan aikamatkan ikääntymiseen ja hoivaan liittyvän teknologian viime vuosikymmenten kehitykseen.

Monelle konferenssin osallistujalle kyseessä oli ensimmäinen vierailu Jyväskylässä. Sopivasti satanut ensilumi ihastutti varsinkin kauempaa saapuneita vieraita. Huippuyksikön avauskonferenssista muodostui erittäin keskusteleva ja kollektiivinen tapahtuma. Perinteisen konferenssimallin sijaan se keskittyi työpajatyöskentelyyn, joka mahdollisti kaikkien Jyväskylään saapuneiden asiantuntijoiden aktiivisen osallistumisen ikääntymistutkimuksen uusien näkökulmien kehittämiseen. Tilaisuuden satoa tullaan keräämään vuoteen 2025 saakka eli koko huippuyksikön toimintakauden ajan, sillä huippuyksikön tutkimustyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkiaan noin 60 kansainvälisen yhteistyötahon kanssa.

 

Tulevat esitykset ja työryhmät kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa