09.01.2018

Tutkimus

CoE kuvio.jpg

 

Teemayksikkö 1. Hoivatarpeet ja eriarvoisuus (johtaja: Teppo Kröger, JYU, TR1)

Teemayksikkö keskittyy ikääntyneiden terveyden ja hoivatarpeiden muutoksen tutkimiseen. Teemayksikkö koostuu kolmesta työpaketista, joissa analysoidaan ikääntyneiden toimintakykyä (TP1), ikääntyneiden etnistä heterogenisoitumista ja eri vähemmistöryhmien hoivatarpeiden kehitystä (TP2) sekä ikääntyneiden hoivaköyhyyttä (TP3). Teemayksikössä tarkastellaan ikääntyneiden eriarvoisuutta sekä suhteessa toisiinsa että suhteessa muihin ikäryhmiin.

  • TP1. Ikääntyneiden terveyden ja hoivatarpeiden kehitys (Marja Jylhä, UTA, TR2)
  • TP2. Ikääntyneiden maahanmuuttajien hoivatarpeet (Sirpa Wrede, UH, TR3)
  • TP3. Hoivaköyhyys (Teppo Kröger, JYU, TR1)

 

Teemayksikkö 2. Ikääntyneiden toimijuus ja itsemääräämisoikeus (johtaja: Outi Jolanki, UTA, TR2)

Teemayksikössä analysoidaan ikääntyneiden valinnanmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista ja toteutumattomuutta hoivan saamisessa ja järjestämisessä. TP4 analysoi ikääntyneiden toimijuutta heidän hoivaansa ja asumisjärjestelyitään koskevissa päätöksissä. TP5 puolestaan tarkastelee vammaisliikkeen käyttämän "independent living" -termin soveltuvuutta ikääntyneiden hoivan tutkimuksessa. TP6 keskittyy niihin tapoihin, joilla ikääntyneet ja heidän perheenjäsenensä käyttävät teknologiaa hoivan järjestämisessä.  

  • TP4. Ikääntyneiden toimijuus päätöksenteossa (Outi Jolanki, UTA, TR2)
  • TP5. "Independent Living" (Teppo Kröger, JYU, TR1)
  • TP6. Ikääntyneiden hoivateknologioiden käyttö (Sakari Taipale, JYU, TR4)

 

Teemayksikkö 3. Hoivatyön diversifikaatio (johtaja: Sirpa Wrede, UH, TR3)

Teemayksikössä analysoidaan hoivatyön muutoksia. TP7 tarkastelee erilaisten hoivamallien 'rehybridisaatiota'. TP8 keskittyy maahanmuuttajataustaisten hoivatyöntekijöiden tutkimiseen. TP9 puolestaan tutkii hoivatyön digitalisoitumista.

  • TP7. Hoivan rehybridisoituminen (Teppo Kröger, JYU, TR1)
  • TP8. Maahanmuuttajataustaiset hoivatyöntekijät (Sirpa Wrede, UH, TR3)
  • TP9. Hoivatyön digitalisoituminen (Sakari Taipale, JYU, TR4)