09.01.2018

Yleistä

utalogo350px_en.pngjyu-keskitetty-kaksikielinen.jpgHY__LD02_LogoFV_EN_B3____BW.jpg

CoE AgeCare tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissäolevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Se yhdistää arkielämän monimuotoistumisen analyysin yhteiskunta- ja politiikkatason tutkimukseen ja tutkii erityisesti transnationalisaation ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan. CoE AgeCare perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä. CoE AgeCare toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän (RG) yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. CoE AgeCare toimii myös nuorten tutkijoiden kansainvälisenä koulutusfoorumina.

CoE AgeCaren ja sen RG1:n ('Ageing and comparative care policy') johtajana toimii professori Teppo Kröger Hoivapolitiikan tutkimusryhmästä (CARPO) Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta. RG2:n ('Agency in health, well-being and care in old age') johtajina toimivat professori Marja Jylhä ja dosentti Outi Jolanki Gerontologian tutkimuskeskuksesta (GEREC) Tampereen yliopistosta. RG3:a ('Migration, care and ageing') johtaa dosentti Sirpa Wrede Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitokselta. Hän toimii myös huippuyksikön varajohtajana. RG4:n ('New technologies, ageing and care') johtajana puolestaan toimii akatemiatutkija Sakari Taipale Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta. Näissä neljässä tutkimusryhmässä työskentelee yhteensä yli 20 tutkijaa. CoE AgeCare työskentelee läheisessä yhteistyössä useiden suomalaisten, eurooppalaisten, pohjoisamerikkalaisten, aasialaisten ja australialaisten tutkimushankkeiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Ikääntymisen ja hoivan huippututkimusyksikköön kuuluu myös kansainvälinen tieteellinen ohjausryhmä sekä kansallinen neuvottelukunta. Kansainvälisen tieteellisen ohjausryhmän jäseninä toimivat professori Loretta Baldassar, University of Western Australia, johtaja Giovanni Lamura, National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italia, professori Claude Martin, L’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Université Rennes 1, Ranska, professori Anne Martin-Matthews, University of British Columbia, Kanada, professori Emiko Ochiai, Kioton yliopisto, Japani, sekä Ruotsista professori Marta Szebehely, Tukholman yliopisto, ja professori Britt Östlund, KTH Royal Institute of Technology.

Huippututkimusyksikön kansallisen neuvottelukunnan jäseniä ovat toiminnanjohtaja Marja Tuomi Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:stä, pääsihteeri Ritva Halila Valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta (ETENE), puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta (SuPer), johtaja Risto Kortelainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä (Essote), akatemiatutkija Mulki Al'Sharmani Helsingin yliopistosta, asiantuntija Raija Leinonen Perhehoitoliitosta, toimitusjohtaja Kimmo Rönkä Setlementtiasunnot Oy:stä, johtaja Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksesta ja neuvotteleva virkamies Satu Karppanen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Suomen Akatemian rahoituspäätös on täällä.