09.04.2015

Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit

Mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittaminen edellyttää?


*Suomen projektiryhmä ja kv. yhteistyökumppanit

*Projektiryhmän julkaisut ja esitelmät

*Yhteistyötahoja ja projektiryhmän muita tutkimushankkeita

 

 

Ansiotyön ja lastenhoidon yhdistämisestä on keskusteltu vilkkaasti ja pitkään monissa maissa. Kun kyse on työssäkäyvistä ihmisistä, jotka auttavat ikääntyvää tai vammaista läheistään, on päätöksentekijöiden ja tutkijoiden kiinnostus ollut vähäistä. Keskustelu työssäkäyvien omaishoitajien elämäntilanteista on kuitenkin voimistumassa yhteiskunnan ikääntyessä ja pyrittäessä pidentämään työuria.

Tavoitteet

 

Projektin tavoite on tutkia työssäkäynnin ja omaishoivan yhdistämisen onnistumisia ja ongelmia. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten työssäkäyvät omaishoitajat rakentavat identiteettiään ja miten palvelujärjestelmä, työelämän käytännöt ja kulttuuriset normit vaikuttavat työn ja hoivan yhdistämiseen. Laajempi tutkimustehtävä on: miten yhteiskunnan eri toimijat ja ihmisten lähiverkostot voivat tukea työssäkäyviä omaishoitajia heidän omien arvojensa mukaisesti.

 

 

Rahoitus ja koordinointi

 

WoCaWo-projektia rahoittaa Suomen Akatemian työn ja hyvinvoinnin tutkimusohjelma (2008–2010) ja sitä koordinoi dosentti Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Jyväskylän yliopistosta, Kehitysvammaliitosta ja Työterveyslaitokselta. Kaksi projektiryhmän jäsentä ovat saaneet Suomen Akatemian kolmivuotisen tutkijatohtorin projektin rahoituksen vuosille 2010–2012.

 

 

Aineisto

 

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu uusista laadullisista haastatteluista. Jyväskylän yliopistossa projekti keskittyy iäkkäiden ihmisten omaishoitoon ja Kehitysvammaliitossa kehitysvammaisten omaishoitoon. Tutkimus käyttää myös Työterveyslaitoksella toteutettavan Työ ja terveys 2009 -kyselyn aineistoa.

 

 

Tulokset

 

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan alan kansainvälissä ja kansallisissa tiedejulkaisuissa ja niitä esitellään tieteellisissä kongresseissa. Tutkimustuloksista kerrotaan myös alan ammattilehdissä, mediahaastatteluissa sekä luennoilla ja seminaareissa.

 

Tutkimus pyrkii laajentamaan työssäkäyvien omaishoitajien elämäntilanteiden teoreettista ja empiiristä ymmärrystä. Se tuottaa tietoa palvelujärjestelmälle, työmarkkinoille ja omaishoitajien etujärjestöille heidän pyrkiessään etsimään ratkaisuja läheistään auttavien ongelmiin ja tarpeisiin.

 

Kaksi opiskelijaa valmistelee pro gradu -työtään Jyväskylän yliopistossa kerätystä aineistosta.

 

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

WoCaWo-projekti toimii yhteistyössä Leedsin yliopiston, Tukholman yliopiston ja taiwanilaisen Yang-Ming yliopiston kanssa. Verkosto pitää säännöllisiä kansainvälisiä kokouksia näissä yhteistyöyliopistoissa. Kansainvälisten kumppaneiden tutkimusta rahoitetaan heidän omista kansallisista rahoituslähteistään.

 

Projektin ensimmäinen kansainvälinen kokous pidettiin huhtikuussa 2008 Helsingissä ja toinen helmikuussa 2009 Jyväskylässä. Kolmas kansainvälinen WoCaWo-kokous järjestettiin Tukholmassa lokakuussa 2009. Seuraavat kokoukset pidettiin Leedsissä heinäkuussa 2010 ja Taipeissa joulukuussa 2010. Projektin päätöskokous pidetään Jyväskylässä kesäkuussa 2011. Näissä kokouksissa on keskusteltu teema-alueen tutkimusyhteistyöstä ja valmisteltu kansainvälisiä julkaisuja.