22.02.2010

Kehitysvammaliitto

Tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Viljatie 4 A, 00700 Helsinki

 

 


Dosentti Antti Teittinen

antti.teittinen@kvl.fi

  

WOCAWO-projektissa keskityn erityisesti Sonja Miettisen kanssa kehitysvammaisten henkilöiden omaishoitajuuteen. Kehitysvammaisten henkilöiden omaishoitajuus on ajankohtainen teema, koska Suomessa ollaan purkamassa kehitysvammalaitoksia ja kehitysvammaiset henkilöt muuttavat usein ryhmäkoteihin. Tässä tilanteessa omaishoitajuuskin on usein korvaamassa laitoshoitoa.

 

Teen artikkeleita sekä yhteisartikkeleita ja koordinoin WOCAWO-hanketta Kehitysvammaliitossa. Hyödynnän Sonja Miettisen tekemiä tutkimushaastatteluita. Tutkimusintressini projektissa ja yleisemminkin ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Olen kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

 

 


VTT Sonja Miettinen

sonja.miettinen@kvl.fi

 

Toimin tutkijatohtorina Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittämisyksikössä. WOCAWO -hankkeessa tutkin hoivavelvollisuuksien ja palkkatyön yhteensovittamista aikuisten kehitysvammaisten lasten vanhempien osalta. Vanhempien palkkatyöhön osallistumisen ongelmien ja mahdollisuuksien lisäksi olen kiinnostunut siitä, miten vanhemmat ovat päätyneet pitämään aikuisen kehitysvammaisen lapsen kotona sekä miten kehitysvammainen ihminen itse kykenee vaikuttamaan siihen, missä ja kenen kanssa asuu. Tarkastelen hoivaajan ja hoivattavan elämän ja identiteettien rakentumista kulttuurisessa ja institutionaalisessa kontekstissa.

 

Olen tehnyt laadullisia haastatteluja perheissä, joissa on aikuinen kehitysvammainen lapsi. Perheissä on haastateltu joko vanhempaa, jolla on pääasiallinen vastuu aikuisen kehitysvammaisen lapsen hoivasta tai molempia vanhempia. Myös kehitysvammaista ihmistä on haastateltu, mikäli tämä on puhekykyinen. Haastatteluja on tehty kaikkiaan 14 perheessä eri puolilla Suomea.

 

Olen saanut rahoitusta WOCAWO-hankkeelta vuosina 2008–2009. Vuosiksi 2010–2012 minulle on myönnetty Suomen Akatemian rahoitus tutkijatohtorin projektiin.