23.11.2011

'Mitä tutkijat tekevät?' -kurssi (VALS400): parlamentarismi-tutkimusryhmä 18.11.2011

'Parlamentaarinen debatti dissensuksen politiikan mallina'


Ohjelma (Agora Beeta -sali)

klo 9-11:

Kari Palonen: Parlamentarismi politiikan käytäntönä (.ppt)

Tapani Turkka: Parlamentarismi ja Euroopan integraatio

Suvi Soininen: Parlamentarismin ja massapolitiikan suhteesta (.ppt)

 

klo 12-14: 

Sessio 1: Parlamentaarisen politiikan oppiminen

Onni Pekonen: Parlamentaaristen menettelytapojen ja käytäntöjen omaksuminen eduskunnan varhaisissa proseduuridebateissa (.ppt)

Taru Haapala: Brittiläinen parlamentaarisen politiikan oppiminen debattiyhdistystoiminnassa (.ppt)

 

Sessio 2: Parlamentin puolustus- ja vastustuspuheet

Anna Kronlund: Parlamentaarisen debatin puolustus- ja vastustuspuheet Yhdysvaltain kongressissa (.ppt)

 

klo 14-16: Parlamentaarisen debatin tulkinnan harjoituksia