13.11.2014

Media and Public Memories

Media and Public Memories: The interplay between social media and mainstream media in remembering of the Finnish Civil War

Ella and Georg Ehrnrooth Foundation

2013-2014

Project leader: Karina Horsti

Project description:

The project investigates mediated remembering of the traumatic Finnish Civil War of 1918 in Tampere in the context of mediatisation and digitalization. In 2012, a rumor about an unacknowledged mass-grave at the center of Tampere began circulating in social media. The local newspaper got interested and engaged historians in the debate. A local museum organized a public event in which the historians put an end to the rumor and the debate died down. In this study I examine the interconnections between the mainstream media and social media to see how participatory communication shapes memory debates. I study how the rumor emerged to public consciousness through communication in Wikipedia, blogs, and discussion sites. In addition, I examine how the mainstream media framed the debate. The empirical study shows how different versions of memory are negotiated in complex mediated societies.

In Finnish:

Media ja julkiset muistot: sosiaalisen median ja valtamedian suhteet sisällissodan muistamisessa

Tutkimuksessa selvitetään traumaattisen historiallisen tapahtuman, 1918 sisällissodan, muistelua Tampereella mediamurroksen ja digitalisoitumisen kontekstissa. Julkisuudessa kesällä 2012 käydyn joukkohautahuhukeskustelun kautta analysoidaan laajemmin sosiaalisen median, valtamedian ja museoiden muuttuvia suhteita. Tavoitteena on tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet ja ongelmallisuudet historian julkisuudessa ja museotoiminnassa. Tutkimuksessa analysoin, miten mediamurros muovaa sisällissodasta käytävää julkista keskustelua ja tapahtumien julkista esittämistä kiinnittämällä huomioni sosiaalisen median ja valtamedian vuorovaikutukseen.

Kesällä 2012 Tampereella nousi julkinen keskustelu huhusta, että keskustan Aleksanterin kirkkopuiston jalkakäytävän alla olisi unohdettu punaisten joukkohauta vuoden 1918 sisällissodan jäljiltä. Huhu nousi julkiseen keskusteluun historian harrastajan omakustanteesta. Aamulehden keskustelupalstalla kuitenkin virisi vilkas keskustelu, johon lehti journalismissaan tarttui. Paikallinen museokeskus Vapriikki järjesti yleisötilaisuuden, jossa historioitsijat kumosivat väitteen todenperäisyyden. Tarkastelen Wikipedian, blogien ja keskustelupalstojen osuutta huhun leviämisessä ja tapahtuman kehystämisessä valtajournalismissa. Lisäksi arvioin, miten Aamulehti onnistui järjestämään eri näkökulmat omilla sivuillaan ja kehystämään käynnissä olleen keskustelun.

Events: “Memory politics in complex mediascapes”, International workshop, University of Southern Denmark, 20 – 22 August, 2013.