14.09.2012

Työtä vailla olevien mahdollisuuksien uudelleenrakentuminen Suomessa 1990-luvulta alkaen

 

Job-seeking groups and the restructuring of opportunities in Finland since the 1990s

The project studies how the transformation of opportunity structures in Finland since the early 1990s has worked on job-seeking groups of persons: the unemployed, persons who have given up farming, and persons known as the precariat. In the reproduction and transformation of multidimensional opportunity structures, one can distinguish three complementary forms, or different perspectives: those of class divisions, political interests and civic identities. The project adopts the idea of mixed method: the ISSP(Social Inequality IV) enabling international comparison, the register data on associations, the survey to jobless associations and interview of association activists, qualitative interviews of the precariat in Liverpool, Milan and Tampere, thematic interview of the unemployed in Jyväskylä. The investigation of political interests uses government and administrative documents on the redesigning of state policies which will be examined in the frame of processual policy analysis.

Työtä vailla olevien mahdollisuuksien uudelleenrakentuminen Suomessa 1990-luvulta alkaen

Suomen Akatemian rahoittama projekti (2011-2015) tutkii, miten mahdollisuusrakenteiden muutokset 1990-luvulta alkaen ovat vaikuttaneet työttömiin, maanviljelystä luopuneisiin sekä prekariaattiin Suomessa. Tutkimus kohdistuu kolmeen toisiaan täydentävään mahdollisuusrakenteen muuntumisen muotoon: luokkajakoa, -asemia ja -tilanteita, poliittisia intressejä ja kansalaisidentiteettien organisoitumista.

Projektissa käytetään monimuotoisia aineistoja sekä niihin soveltuvia erityyppisiä menetelmiä. Tutkimuksen perusaineisto on ISPP 2009 -aineisto, joka mahdollistaa laajan kansainvälisen vertailun. Poliittisia intressejä tutkitaan erilaisten hallinnollisten asiakirjojen sekä eri organisaatioiden, eturyhmien ja järjestöjen kannanottojen perusteella. Kansalaisidentiteettien analysoimisen keskeisiä aineistoja ovat yhdistysrekisteritiedosto, työttömien yhdistyksille tehtävä kysely, yhdistysten dokumentit ja työttömien haastattelut sekä prekariaattihaastattelut Liverpoolissa, Milano-Broccassa ja Tampereella.

 

Tutkimusryhmä (Research team):

Martti Siisiäinen

Professori, tutkimusprojektin vastuullinen johtaja

Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

martti.siisiainen@jyu.fi

 

Raimo Blom

Professori emeritus, Tampereen yliopisto, sosiaalitutkimuksen laitos

raimo.blom@uta.fi

 

Sakari Hänninen

Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

sakari.hanninen@helsinki.fi

 

Tomi Kankainen

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

tomi.k.kankainen@jyu.fi

 

Kirsti Lempiäinen

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

kilempia@jyu.fi

 

Harri Melin

Professori, Tampereen yliopisto, sosiaalitutkimuksen laitos

harri.melin@uta.fi 

 

Tiina Silvasti

Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

tiina.h.silvasti@jyu.fi