11.07.2016

HYVE 2020: Työ, yhteisö ja kestävä talous / VIRTUE2020: Work, community and sustainable economy

Kesto: 2014–2015

Rahoitus:

tekes.jpg

the Finnish Funding Agency for Innovation

Katso tutkimustiedote: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/02/tiedote-2016-02-08-10-02-02-079124


Projektin johtaja: Tiina Kontinen

Projektitutkija: Tutkijatohtori Mikko Jakonen

HYVE2020 on konsortiohanke, jossa on mukana neljä tutkimuslaitosta: Työterveyslaitos, Tampereen Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto, ja Åbo Akademi. Hanke tutkii työn ja siihen liittyvän yhteisöllisyyden käsitteellisiä ja käytännöllisiä muutoksia. Yhteisöllisyyden erilaisia muotoja lähestytään uuden työn käsitteen, yhteisöllisten työtilojen, läsnäolon ja johtajuuden näkökulmista. Hankkeen empiirisiä tutkimuskohteita ovat yhteisölliset työtilat – tilat, joissa luovien alojen freelancerit ja pienyrittäjät työskentelevät – Helsingistä, Tukholmasta ja New Yorkista; suuren kansainvälisen it-yrityksen yhteisöllisyyttä tukemaan suunnitellut työtilat sekä vaneritehdas. Yhteisöllisyyden analyysin kautta tavoitteena on hahmottaa, millaisia ovat uuden työn hyveet.

Hanketta rahoittaa Tekesin LIIDERI – ohjelma:

http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/liideri/

 

Viimeisimmät julkaisut:

Jakonen, M. (2016) Yhteisö tuotantovoimana. Yhteisölliset työtilat ja prekaarin työnvoiman liikkeet. Tiede & Edistys, 41 (2), 133-158.

Jakonen, M. (2014). Uusi työ ja prekarisaatio: Työn muutosten vaikutukset suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja poliittiseen järjestäytymiseen. Tiede ja edistys, 39 (4), 287–320.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (toim.). (2015). Talouden uudet muodot. Helsinki: Into Kustannus.