13.06.2016

East-West Conceptual contestations

Duration: 2015-2018

Funding: Academy of Finland

The goal of the research project is to enhance understanding of the political changes taking place in the contemporary world system by investigating the intellectual roots and cultural heritage of different conceptualizations of the structure and functioning of the world in East Asia and the West. This takes place by investigating traditional Asian conceptualizations, their amalgamation with Western concepts during the initial period of importation, mainly from English and German, and their usages in contemporary discourse, all this in light of constant conceptual changes in the West. This is grounded on the theoretical perspective that conceptual transformation reflects political changes in the world. Within Asia, our investigations have a special emphasis on China, because its rise has the most important political implications worldwide, but we maintain a constant view on the whole region, because China itself cannot influence the conceptual structuring of the world very much. Japan has been and still is the most important counterpoint to Chinese conceptualizations.

Currently, the most intensive international discussion is taking place at the level of the international, in searches for Asian international theory, and hidden behind slogans such as “harmonious world” (和谐世界, héxié shìjiè), China Dream (中国梦, Zhōngguó Mèng), and Asia Dream (亚洲梦, Yàzhōu Mèng). Another important focus is the concept of Asia itself. European conceptualizations of the Europe/Asia divide have never been very sensible in the eastern end of the Eurasian continent; East Asian perceptions of Asia have tended to correspond rather with ancient Buddhist cosmology of the world. The concept of the state and its relationship with society is the third important focus of our studies. While a good deal of scholarly attention in the West is being paid to democratisation, democratic transition, semi-democracies, and democratic masquerading in the rest of the world, we shall approach the situation from the perspective of post-democratisation in the West, i.e. established democracies sliding away from democracy. In this way we can escape the ordinary frame of mind, and take a fresh look not only at East Asian, but also at Western varieties of democracy.

Research team:

Pekka Korhonen (professor, leader of the project)

http://users.jyu.fi/~pkonen/PekkaKorhonenJYU/Etusivu.html

Paul-Erik Korvela (docent, researcher)

https://www.jyu.fi/ytk/en/faculty/staff/opetus-ja-tutkimushenkilokunta/korvela-paul-erik

Jarkko Haapanen (post-doc researcher)
 
Matti Puranen (doctoral candidate)

Miia Huttunen (visiting researcher, Kyoto University)
 

Partners:

Kyoto University, Kyoto International Consortium for Asian Studies (京都亞洲研究國際聯盟) http://kicas.net
Kyoto University Asian Studies Unit (京都大学アジア研究教育ユニット)
Renmin University of China, School of International Studies (中国人民大学国际关系学院)
City University of Hong Kong, Department of Public Policy
Texas A&M University Liberal Arts Program
Carleton University Department of Political Science

 

In Finnish:

Idän ja Lännen käsitteelliset kiistat

Tutkimusprojekti Idän ja Lännen käsitteelliset kiistat pyrkii lisäämään ymmärrystä niistä poliittisista muutoksista, joita maailmanjärjestelmässä tapahtuu, tarkastellen miten Itä-Aasiassa ja Lännessä mielletään maailman poliittinen rakenne ja sen toiminta. Hanke lähestyy tutkimuskohdettaan tarkastelemalla keskeisiä traditionaalisia aasialaisia poliittisia käsitteitä, niiden osittaista sulautumista yhteen länsimaisten käsitteiden kanssa aikana jolloin jälkimmäisiä voimakkaasti vietiin Aasiaan, sekä tämän käsitteistön käyttöä nykypolitiikassa. Aasialaista poliittista ja kansainvälistä käsitteistöä peilataan länsimaiseen käsitteistöön, sen sisäisiin eroavaisuuksiin ja sen muutoksiin.

Kiinnostuksemme kohteita ovat ensinnäkin kansainvälisen tason käsitteistön muutos, joka tulee esiin aasialaisen kansainvälisen teorian etsinnässä, ilmeten myös sloganeina kuten harmoninen maailma (和谐世界, héxié shìjiè), Kiinaunelma (中国梦, Zhōngguó Mèng), ja Aasiaunelma (亚洲梦, Yàzhōu Mèng). Toinen kohde on alueellinen käsitteistö, erityisesti Aasian käsite. Eurooppalainen kontinentaalinen käsitteistä ei ole koskaan ollut erityisen relevanttia mantereen itäpäässä, missä Aasian käsite on vahvemmin ollut päällekäinen klassisen buddhalaisen kosmologian kanssa. Kolmas kohtemme on valtion käsite ja sen suhde yhteiskuntaan. Lännessä traditionaalinen kiinnostus on kohdistunut demokratisoitumiseen, demokraattiseen muutokseen, puolidemokratioihin yms. muuta maailmaa jokseenkin pejoratiivisesti tarkasteleviin käsitteisiin. Hankkeemme perspektiivinä on tuon sijasta post-demokratisaation käsite, missä ymmärretään valtiollisen demokratian käsitteen olevan vaikeuksissa myös Lännessä, hyvin pitkälti yhtäältä oligarkisoitumisen ja toisaalta ylikansallisen hallinnan lisääntymisen seurauksena.