16.09.2013

Project: Human Sociability in Medieval Philosophy

Human Sociability in Medieval Philosophy
2013-2016
Academy of Finland
Project leader:
Juhana Toivanen

Project description:

The research project SMP aims at analysing medieval political works (between c.1260 and 1400) from the viewpoint of human sociability and the psychological factors that account for the existence of political societies. Medieval authors in general think that human beings are social by nature, but they give different accounts for the psychological basis of sociability. Aristotelian political philosophy depicts political society as a necessary condition for good life, happiness, and human perfection; Augustinian conception of the original sin leads to more pessimistic view of the nature of society; and the discussions concerning voluntarism bring to the fore a modern individual whose relation to society is not entirely essential. By analysing medieval views which combine these elements in original ways, the project examines the historical background of modern patterns of thought, thus giving conceptual tools for revaluing our culturally embedded ways of thinking of human sociability and political nature.

In Finnish:

Tutkimusprojekti tarkastelee keskiaikaisia (n. 1260-1400) käsityksiä ihmisen yhteisöllisyydestä ja poliittisten yhteisöjen olemassaolon selittävistä psykologisista tekijöistä. Keskiaikaiset filosofit hyväksyivät aristoteelisen ajatuksen ihmisen luonnollisesta yhteisöllisyydestä, mutta he ymmärsivät sen psykologisen perustan eri tavoilla. Toiset painottivat enemmän ihmisen luonnollista pyrkimystä elää yhdessä toisten kanssa, kun taas toisilla oli Augustinuksen perisyntioppiin perustuva pessimistisempi käsitys yhteisön luonteesta. Ihmisen tahdon äärimmäisen vapauden painottaminen muutti kuvaa yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta ja loi pohjaa modernille individualistiselle ihmiskuvalle. Tarkastelemalla keskiaikaisia näkemyksiä, joissa nämä elementit yhdistyvät uudella tavalla, projekti mahdollistaa nykyisten ajattelutapojen historiallisen muodostumisen syvällisen ymmärtämisen ja tarjoaa käsitteellisiä työkaluja kulttuuriimme juurtuneiden ajattelumallien arvioimiseen.