15.04.2016

Knowledge in Post-Avicennian Islamic Philosophy

Tiedon käsite jälkiavicennalaisessa islamilaisessa filosofiassa

Project leader: Jari Kaukua
9/2013-8/2018
Academy of Finland

Project description:

”Knowledge in Post-Avicennian Islamic Philosophy” investigates discussions on knowledge in two intellectual currents posterior to the classical philosophy of Avicenna (d. 1038). These are the ishrâqî tradition of philosophy founded by Shihâb al-Dîn Suhrawardî (d. 1191) and the theoretical sufism of Ibn ‘Arabî (d. 1240) and his followers. These currents, both of which have been highly influential on subsequent Islamic thought, have often been conceived as mystical turns away from philosophy and rigorous rational thought. The present project strives instead to explain them as departures that instead of simply taking an inimical stand towards the use of reason attempt to offer genuine alternatives to the traditional Peripatetic philosophy of Avicenna.

In Finnish:

Projekti selvittää tiedon käsitteeseen liittyvää keskustelua kahdessa Ibn Sinan (k. 1038) klassista filosofiaa seuranneessa virtauksessa: Shihâb al-Dîn Suhrawardîn (k. 1191) perustamassa ishrâqî-filosofian perinteessä sekä Ibn ’Arabîn ja hänen seuraajiensa teoreettisessa suufilaisuudessa. Näitä myöhempään islamilaiseen ajatteluun vahvasti vaikuttaneita suuntauksia on perinteisesti pidetty filosofian ja kurinalaisen rationaalisen ajattelun hylkäävinä mystisinä koulukuntina. Projekti pyrkii kyseenalaistamaan perinteisen näkemyksen esittämällä uudet suuntaukset tietoisina ja rationaalisesti perusteltuina vaihtoehtoina Ibn Sinan aristoteeliselle filosofialle, ei järjen käyttöön lähtökohtaisesti kielteisesti suhtautuvina kantoina.