Carpo

Hoivapolitiikan tutkimusryhmä (CARPO)

Hoivapolitiikan tutkimusryhmä (CARPO) tutkii hyvinvointivaltion, väestö- ja perherakenteiden, työelämän, kulttuurin ja arvojen käynnissäolevaa muutosprosessia analysoiden niitä vaikutuksia, joita nämä yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat yksilöiden ja perheiden hoivajärjestelyille. Tutkimusryhmämme tutkii hoivapolitiikkaa ja sen käytäntöjä kolmesta päänäkökulmasta: 1) täyttävätkö ne käyttäjien tarpeet ja edistävätkö ne heidän hyvinvointiaan ja itsemääräämisoikeuttaan, 2) tukevatko ne hoivaa tarvitsevien ihmisten perheenjäseniä ja heidän mahdollisuuksiaan sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä, ja 3) tuottavatko ne hoivatyöntekijöille kunnolliset työolosuhteet, jotka tekevät laadukkaan hoivan tarjoamisen mahdolliseksi?

Tutkimustyömme kohdistuu hoivan koko kirjoon: sen eri käyttäjäryhmiin (vanhoihin ihmisiin, lapsiperheisiin, vammaisiin ihmisiin), eri tuottajasektoreihin (julkinen sektori, järjestöt ja yritykset) ja eri muotoihin (formaali, semi-formaali ja informaali hoiva). Tutkimuksemme nostaa esiin useita hoivaan läheisesti liittyviä asioita kuten sukupuolen, asumisen, elinympäristön, teknologian ja väkivallan kysymykset. Osallistumme aktiivisesti useisiin kansainvälisiin tutkijaverkostoihin ja projekteihin, ja suuri osa tutkimuksestamme onkin luonteeltaan kansainvälistä ja vertaa hoivapolitiikkaa ja sen käytäntöjä Pohjoismaissa, Euroopassa tai globaalilla tasolla. Toisaalta toimimme tiiviissä yhteistyössä hoiva-alan monen suomalaisen toimijatahon kanssa ja toivotamme myös uudet yhteistyöaloitteet tervetulleiksi.

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) toimii vuosina 2018–2025 yhtenä Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkönä. Huippuyksikön kotisivu on täällä. Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö on CARPOn ja Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteinen laaja-alainen tutkimushanke. Huippuyksikkö toteutetaan läheisessä yhteistyössä sekä alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden että suomalaisten alan organisaatioiden kanssa.

Tämänhetkiset hankkeet

Suomenkielisiä julkaisuja

Englanninkielisiä julkaisuja