10.03.2016

Completed PhD Theses

 • Kraatari, Eliza (2016)
  Domestic Dexterity and Cultural Policy. The Idea of Cottage Industry and Historical Experience in Finland from the Great Famine to the Reconstruction Period
 • Kulbok-Lattik, Egge (2015)
  The Historical Formation and Development of Estonian Cultural Policy: Tracing the Development of Estonian Community Houses (Rahvamaja)
 • Boynig, Sezgin (2014)
  Towards a Theory of Political Art Cultural Politics of 'Black Wave' Film in Yugoslavia, 1963-1972
 • Kumpulainen, Kaisu (2012)
  Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen.
  (Village action and the production of an active village.)
 • Sokka, Sakarias (2012)
  "Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!" Taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa.
  ("You can’t trust our citizens’ judgement!" Art boards as expert bodies of the state prior to WWII.)
 • Halonen, Katri (2011)
  Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa.
  (Cultural Producers in the Crossroads of Art and Economy.)
 • Aaltonen, Terhi (2010)
  "Taiteilija ei vanhene". Haastattelututkimus kuvataiteilijoiden ikääntymiskokemuksista taidemaailmassa.
  ("An artist doesn't get old". An interview-based study pf painters' experiences of ageing in the art world).
 • Pirnes, Esa (2008)
  Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna.
  (Meaningful Culture and Cultural Policy. A Broad Concept of Culture as a Basis for Cultural Policy.)
 • Pyykkönen, Miikka (2007)
  Järjestäytyvät diasporat. Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa.
  (Organising diasporas. Ethnicity, citizenship, integration, and government in immigrant associations.)
 • Mäkinen, Jarmo (2005)
  Säätiö ja maakunta. Maakuntarahastojärjestelmän kentät ja verkostot.
  (Foundation and Region: Fields and networks of the system of the regional funds.)
 • Kärki, Anita (2004)
  Sivusta seuraten. Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa.
  (Newspapers in the everyday life of Finnish readers.)
 • Loisa, Raija-Leena (2003)
  The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry.
 • Luttinen, Jaana (1997)
  Fragmentoituva kulttuuripolitiikka. Paikallisen kulttuuripolitiikan tulkintakehykset Ylä-Savossa.
  (Fragmenting Cultural Policy. The Interpretative Frames of local cultural politics in Ylä-Savo.)