Digital Life Banner

In English

DIGITAL LIFE –research group

A majority of people's everyday practices are digitally mediated, and digital devices are an inseparable part of people's everyday life in both work and leisure time. In industry and society, the benefits of digitalisation are usually derived from the rationalisation of operations and activities. From the point of view of an individual, it is not that simple, and several problems in relation to digitalisation have emerged. These include not only the adaptation to the use of technical devices, but also adjusting to the social and cultural changes entailed by digitalisation in people's everyday life and time use. The research on digitalisation has been technology-led for long, and concentrated on devices and their use. Hence, the social, cultural and individual effects of new technology have been less in focus. Our multidisciplinary research group aims to fill this research gap. The group examines the all-encompassing impacts of digitalisation on people's everyday life, work and well-being. 

Our research group consists of researchers from social sciences, business studies, psychology, health science, humanities, and information technology- In our research projects, we study digitalisation from the viewpoints of life course and intergenerational relations, consumption, lifestyles and marketing, perceived health and well-being, mobility and sustainable development, housing, work, family and time use, and new communality and networks. Also the user experiences of digital devices and barriers of use, especially the interconnections between values, personality and technology use are in the focus of our research. Our research group performs multi-method research, also using internationally comparative date in co-operation with many foreign research institutes.

Suomeksi

DIGITAL LIFE –tutkimusryhmä

Yhä suurempi osa arjen toiminnoista välittyy digitaalisesti ja digitaaliset laitteet ovat erottamaton osa ihmisten elämää niin töissä kuin vapaa-aikana. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta digitalisaation hyötyjen ajatellaan olevan toimintojen tehostamisessa. Yksilön kannalta digitalisaatioon liittyy kuitenkin myös monenlaisia ongelmia. Näitä eivät ole ainoastaan ongelmat teknologian omaksumisessa, vaan myös sopeutuminen digitaalisuuden tuomaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen muutokseen arkielämässä ja ajankäytössä. Digitalisaation tutkiminen on pitkään ollut teknologia- ja laitelähtöistä ja teknologian kulttuuristen, sosiaalisten ja yksilöllisten vaikutusten tutkiminen on jäänyt vähemmälle. Tähän aukkoon tutkimuksessa vastaa monitieteinen tutkimusryhmämme, joka tarkastelee digitalisaation kokonaisvaltaista yhteyttä ihmisten arkielämään, työhön ja hyvinvointiin. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita sosiaalitieteistä, kauppatieteistä, psykologiasta, terveystieteestä, humanistisista tieteistä ja informaatioteknologiasta.  Hankkeissamme tutkimme digitalisaatiota elämänkaaren ja sukupolvien välisten suhteiden, kulutuksen, elämäntyylien ja markkinoinnin, koetun terveyden ja hyvinvoinnin, liikkumisen, kestävän kehityksen, asumisen ja työn, perheen ja ajankäytön, sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja verkostojen näkökulmasta. Myös digitaalisten laitteiden käyttökokemus ja käytön esteet, erityisesti arvojen ja persoonallisuuden merkitys yksilön teknologiasuhteeseen ovat tutkimuskohteitamme. Tutkimusryhmämme tekee monimetodista ja suurelta osin myös kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta yhteistyössä ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.