12.04.2016

Suomeksi

DIGITAL LIFE –tutkimusryhmä

Yhä suurempi osa arjen toiminnoista välittyy digitaalisesti ja digitaaliset laitteet ovat erottamaton osa ihmisten elämää niin töissä kuin vapaa-aikana. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta digitalisaation hyötyjen ajatellaan olevan toimintojen tehostamisessa. Yksilön kannalta digitalisaatioon liittyy kuitenkin myös monenlaisia ongelmia. Näitä eivät ole ainoastaan ongelmat teknologian omaksumisessa, vaan myös sopeutuminen digitaalisuuden tuomaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen muutokseen arkielämässä ja ajankäytössä. Digitalisaation tutkiminen on pitkään ollut teknologia- ja laitelähtöistä ja teknologian kulttuuristen, sosiaalisten ja yksilöllisten vaikutusten tutkiminen on jäänyt vähemmälle. Tähän aukkoon tutkimuksessa vastaa monitieteinen tutkimusryhmämme, joka tarkastelee digitalisaation kokonaisvaltaista yhteyttä ihmisten arkielämään, työhön ja hyvinvointiin. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita sosiaalitieteistä, kauppatieteistä, psykologiasta, terveystieteestä, humanistisista tieteistä ja informaatioteknologiasta.  Hankkeissamme tutkimme digitalisaatiota elämänkaaren ja sukupolvien välisten suhteiden, kulutuksen, elämäntyylien ja markkinoinnin, koetun terveyden ja hyvinvoinnin, liikkumisen, kestävän kehityksen, asumisen ja työn, perheen ja ajankäytön, sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja verkostojen näkökulmasta. Myös digitaalisten laitteiden käyttökokemus ja käytön esteet, erityisesti arvojen ja persoonallisuuden merkitys yksilön teknologiasuhteeseen ovat tutkimuskohteitamme. Tutkimusryhmämme tekee monimetodista ja suurelta osin myös kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta yhteistyössä ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.