Publications from TUTKA database

Puupponen, A., & Silvasti, T. (Eds.). (2016). Janus, vol. 24, nro 4 (2016) : Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus -teemanumero. Sosiaalipoliittinen Yhdistys ry. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/issue/view/4231

Kortetmäki, T. (2016). Reframing Climate Justice : A Three-dimensional View on Just Climate Negotiations. Ethics, Policy and Environment, 19 (3), 320-334. doi:10.1080/21550085.2016.1226238 Open access

Kortetmäki, T. (2016). Out of feta in 2050? Sustainability and substitution in future food. In A. S. Olsson, S. M. Araújo, & M. F. Vieira (Eds.), Food futures: ethics, science and culture (pp. 160-166). Wageningen Academic Publishers. doi:10.3920/978-90-8686-834-6_24

Kortetmäki, T. (2016). Is Broad the New Deep in Environmental Ethics? A Comparison of Broad Ecological Justice and Deep Ecology. Ethics and the environment, 21 (1), 89-108. doi:10.2979/ethicsenviro.21.1.04 Open access

Kortetmäki, T., & Oksanen, M. (2016). Food Systems and Climate Engineering : A Plate Full of Risks or Promises?. In C. J. Preston (Ed.), Climate Justice and Geoengineering (pp. 121-135). Rowman & Littlefield Publishers. Open access

Paloviita, A., Kortetmäki, T., Puupponen, A., & Silvasti, T. (2016). Vulnerability matrix of the food system : operationalizing vulnerability and addressing food security. Journal of Cleaner Production, 135, 1242-1255. doi:10.1016/j.jclepro.2016.07.018 Open access

Puupponen, A., Paloviita, A., Kortetmäki, T., & Silvasti, T. (2016). Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet : sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. Alue ja ympäristö, 45 (1), 39-54. Retrieved from http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2016_1_s39-54.pdf Open access

Puupponen, A., & Silvasti, T. (2016). Näkökulmia kestävään hyvinvointiin ja eriarvoisuuteen. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 297-300. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/article/view/60250/21143 Open access

Silvasti, T. (2016, 3.8.2016). Onko hyväntekeväisyys aina hyvästä?. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/silvasti2 Open access

Silvasti, T. (2016). Mitä on kestävä hyvinvointi ja miten sitä voi tutkia?. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 410-413.

Silvasti, T., & Tikka, V. (2016). Home emergency preparedness : Finland. Workshop report. Transmango. Retrieved from http://transmango.eu/userfiles/update%2009112016/local%20case%20studie...

Silvasti, T., & Tikka, V. (2016). 'Local' level analysis of FNS pathways in Finland : Exploring two case studies: Home emergency preparedness and public catering practices. Transmango. Retrieved from http://transmango.eu/userfiles/update%2009112016/reports/6%20finland%2...

Paloviita, A., & Järvelä, M. (Eds.). (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge. Routledge Advances in Climate Change Research.

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (Eds.). (2015). The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness. Palgrave Macmillan. Palgrave Studies in European Political Sociology.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (Eds.). (2015). Talouden uudet muodot. Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Brunori, G., & Silvasti, T. (2015). Food security during climate change : the challenge of European diversity. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 70-81). Routledge. Open access

Jakonen, M., & Silvasti, T. (2015). Palvelukseen halutaan: talouden uudet muodot. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 9-23). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (2015). Päätäntö. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 286-297). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Järvelä, M., & Kortetmäki, T. (2015). Coping with climate change : rural livelihoods, vulnerabilities and farm resilience. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 147-158). Routledge.

Järvelä, M., Silvasti, T., & Kröger, T. (2015). Yhteiskuntapolitiikan peruskysymyksiä. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 234-264). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Kortetmäki, T. (2015). Food security and ethics : the first world hunger. In D. E. Dumitras, I. M. Jitea, & S. Aerts (Eds.), Know your food : Food ethics and innovation (pp. 198-204). Wageningen Academic Publishers. doi:10.3920/978-90-8686-813-1_29

Moisio, O.-P., Silvasti, T., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). Polkuja yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 128. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Paloviita, A. (2015). Food processing companies, retailers and climate-resilient supply chain management. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 194-205). Routledge. Open access

Paloviita, A., & Järvelä, M. (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management : An overview. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 1-14). Routledge. Open access

Paloviita, A., Puupponen, A., Kortetmäki, T., & Silvasti, T. (2015). Measuring Vulnerability in the Food System. Food Studies : An Interdisciplinary Journal, 5 (3), 59-70. Retrieved from http://ijo.cgpublisher.com/product/pub.199/prod.109 Open access

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (2015). The Precarization Effect. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 1-24). Palgrave Macmillan. Open access

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (2015). The Making and Unmaking of Precarity : Some Concluding Remarks. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 287-298). Palgrave Macmillan. Open access

Puupponen, A. (2015). Climate change, vulnerability and the local adaptation strategies of food enterprises in Finland. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 82-92). Routledge. Open access

Puupponen, A., Kortetmäki, T., Paloviita, A., & Järvelä, M. (2015). Social Acceptance of Climate Change Adaptation in Farms and Food Enterprises : a Case Study in Finland. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 22 (2), 105-123. Retrieved from http://www.ijsaf.org/contents/22-2/puupponen/index.html Open access

Silvasti, T. (2015). Food Aid – Normalising the Abnormal in Finland. Social Policy and Society, 14 (3), 471-482. doi:10.1017/S1474746415000123

Silvasti, T. (2015, 18.11.2015). Tulevaisuuden ruoka- ja ravitsemusturva – mitä siitä?. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/blogit/tiedeblogi/silvasti Open access

Silvasti, T., & Hänninen, S. (2015). Giving up Farming as a Precarious Decision. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 159-176). Palgrave Macmillan. Open access

Silvasti, T., & Tikka, V. (2015). National report: Finland. Transmango. National media reports on Food and Nutrition Security. Retrieved from http://www.transmango.eu/userfiles/project%20reports/d2.2%20p7%20finla... Open access

Tapiola, T., & Paloviita, A. (2015). Building resilient food supply chains for the future. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 30-42). Routledge. Open access

Hast, A., McDermott, L., Järvelä, M., & Syri, S. (2014). Green electricity products in the United Kingdom, Germany and Finland. In L. Sarkadi, N. Kroó, N. Armaroli, J. Ongena, & A. M. a. Z. Fülöp (Eds.), E2C 2013 – 3rd European Energy Conference (pp. 04002). EPJ Web of Conferences, 79. EDP Sciences. doi:10.1051/epjconf/20137904002 Open access

Hast, A., McDermott, L., Syri, S., & Järvelä, M. (2014). Impacts of green electricity markets in the United Kingdom, Germany and Finland. Journal of Green Engineering, 4 (2), 149-174.

Hast, A., McDermott, L., Syri, S., Järvelä, M., Huuskonen, M., Alimohammadisagvand, B., . . . , & Syrjämäki, E. (2014). Consumer Demand of Renewable Energy Services : Case Studies on Finland, Germany, Great Britain, USA and China. Aalto University; University of Jyväskylä. Aalto University publication series. Science + Technology, 8/2014. Retrieved from https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13863

Järvelä, M. (2014). Maa, ilma ja minä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (3), 299-305.

Kortetmäki, T., & Järvelä, M. (2014, 3.2.2014). Maatalouteen tarvitaan tehokkaita ja samalla taloudellisia ilmastotoimia. Maaseudun tulevaisuus, p. 2.

Paloviita, A. (2014). Lähiruoan yhteiskunnalliset vaikutukset. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry,. Retrieved from http://www.japary.fi/pdf/Lahiruokaraportti_Paloviita.pdf

Puupponen, A., & Paloviita, A. (2014). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen elintarvikeketjun hallinnan näkökulmasta : tapaustutkimus kolmen maakunnan alueella. Alue ja ympäristö, 43 (1), 61-72.

Riches, G., & Silvasti, T. (2014). Hunger in the Rich World: Food Aid and Right to Food Perspectives. In G. Riches, & T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? (pp. 1-14). Palgrave Macmillan.

Silvasti, T. (2014). Maataloudesta luopuneet. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 126-158). Tampere, Finland: Vastapaino.

Silvasti, T. (2014). Sisällönanalyysi. In I. Massa (Ed.), Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen (pp. 33-48). Gaudeamus.

Silvasti, T. (2014). Participatory alternatives for charity food delivery? Finnish development in an international comparison. In A.-L. Matthies, & L. Uggerhøj (Eds.), Participation, Marginalization and Welfare Services: Concepts, Politics and Practices Across European Countries (pp. 183-197). Farnhamn: Ashgate. Open access

Silvasti, T., & Karjalainen, J. (2014). Hunger in a Nordic Welfare State : Finland. In G. Riches, & T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? (pp. 72-86). Palgrave Macmillan.

Silvasti, T., Lempiäinen, K., & Kankainen, T. (2014). Eriarvoisuuden uudet paikat. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 7-19). Tampere, Finland: Vastapaino.

Silvasti, T., & Riches, G. (2014). Hunger and Food Charity in Rich Societies: What Hope for the Right to Food?. In G. Riches, & T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? (pp. 191-208). Palgrave Macmillan. Open access

Kortetmäki, T., Laitinen, A., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2013). Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 123. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2 Open access

Hildén, M., Hallanaro, E.-L., Karjalainen, L., & Järvelä, M. (Eds.). (2013). Uusi luonnonvaratalous, Onko biomassa avain kestävään kasvuun?. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Huttunen, S. (2013). Sustainability and meanings of farm-based bioenergy production in rural Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 458.

Järvelä, M., Kröger, T., & Silvasti, T. (2013). Yhteiskuntapolitiikan peruskysymyksiä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 262-292). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Kortetmäki, T. (2013). Kööpenhaminan ilmastokokous: Epäonnistumisen retoriikkaa. In H. Nikulainen (Ed.), Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan: Filosofian graduantologia (pp. 30-42). JYY julkaisusarja, 88. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Kortetmäki, T. (2013). Anthropocentrism versus Ecocentrism Revisited: Theoretical Confusions and Practical Conclusions. SATS: Northern European Journal of Philosophy, 14 (1), 21-37. doi:10.1515/sats-2013-0002 Open access

Kortetmäki, T. (2013). YK:n ilmastokokousten eettiset kysymykset. In T. Kortetmäki, A. Laitinen, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Ajatuksia ilmastoetiikasta (pp. 63-83). SoPhi, 123. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2 Open access

Mononen, T., & Silvasti, T. (Eds.). (2012). Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Helne, T., & Silvasti, T. (Eds.). (2012). Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki, Finland: Kansaneläkelaitos. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/37654 Open access

Moisio, O.-P., Korhonen, P., Järvelä, M., & Lehtonen, E. (Eds.). (2012). Ovia yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 117. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Helne, T., & Silvasti, T. (2012). Johdanto: yhteyksiä luomassa eli askelia kestävämpään hyvinvointiin. In T. Helne, & T. Silvasti (Eds.), Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla (pp. 10-23). Helsinki, Finland: Kansaneläkelaitos. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/37654 Open access

Järvelä, M., Hanhimäki, J., Kivisto, P., & Taipale, S. (2012). Research programme on power and society in Finland (VALTA) 2007–2010: Evaluation Report. Helsinki, Finland: Academy of Finland. Publications of the Academy of Finland, 2. Retrieved from http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/2_12_VALTA.pdf Open access

Järvelä, M., Kröger, T., & Silvasti, T. (2012). Yhteiskuntapolitiikan peruskysymyksiä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 221-251.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Kortetmäki, T., & Slavov, M. (2012). Olemuserosta aste-eroon. Filosofianhistoriallinen katsaus eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta. Alue ja ympäristö, 41 (2), 3-10. Open access

Mononen, T., & Silvasti, T. (2012). Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus. Tuttuja asioita uusissa kehyksissä. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuottamisen ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 7-25). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Puupponen, A. (2012). Ruokaketjun sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Keski-Suomen maaseutu, p. 18. Retrieved from http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/496/keskisuomen_maaseutulehti_... Open access

Silvasti, T. (2012). Ruokapolitiikka. Terveyden ekologisen ja sosiaalisen yhteyksiä etsimässä. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 26-46). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Silvasti, T. (2012). Korttelikeittiö - kohti ekologista kansanterveyttä ja ekososiaalista ruokahuoltoa. In T. Helne, & T. Silvasti (Eds.), Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla (pp. 192-201). Helsinki, Finland: Kansaneläkelaitos. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/37654 Open access

Silvasti, T., Mononen, T., & Jokinen, P. (2012). Havaintoja maaseutusosiologian 13. maailmankongressista. Katse ruokaturvaan. Maaseudun Uusi Aika, 20 (2), 95-97.

Tapio-Biström, M.-L., & Silvasti, T. (2012). Globaalin elintarvikejärjestelmän ekologiset ja sosiaaliset haasteet. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 69-89). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Järvelä, M., & Juhola, S. (Eds.). (2011). Energy, Policy, and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North. New York: Springer.

Huttunen, S. (2011). Embeddedness in local farm-scale bioenergy production. Journal of Depopulation and Rural Development. AGER, 11 (1), 107-127. Retrieved from http://www.ceddar.org/ager-revista-estudios-despoblaci%C3%B3n-desarrol... Open access

Huttunen, S. (2011). Bioenergy production and social sustainability in Finnish farms. In M. Järvelä, & S. Juhola (Eds.), Energy, policy and the environment. Modelling sustainable development for the North (pp. 173-192). New York: Springer.

Järvelä, M. (2011). When Finland found a Golden Egg in education. In Between Utopia and Apocalypse. Essays on Social Theory and Russia. (pp. 141-153). Helsinki, Finland: Aleksanteri Institute.

Järvelä, M., & Juhola, S. (2011). Introduction: Energy, Policy and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North. In Energy, Policy and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North (pp. 1-10). New York: Springer.

Silvasti, T. (2011). Ruoka-avun vakiinnuttaminen Suomessa. Tarpeen ja oikeutuksen jäljillä. Janus, 19 (3), 279-289. Retrieved from http//www.osiaalipoliittinen yhdistys.fi/janus

Silvasti, T. (2011). Sosiaalipolitiikalla syytä itsearviointiin. Sosiaalitieto, 99 (5-6), 22.

Silvasti, T. (2011, 19). Täällä Pohjantähden alla 2011. Maaseudun uusi aika, pp. 91-91.

Silvasti, T. (2011). Riittääkö ruoka?. Alue ja ympäristö, 40 (1), 63-70.

Puupponen, A. (2010). Lähiruoka nousevana trendinä elintarviketuotannon muutoksessa. Maaseudun uusi aika, 18 (1), 56-60.

Puupponen, A. (2010). Lähiruoka ja paikallisuus muuttuvassa elintarviketaloudessa.

Ulvila, K.-M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2010). Consumer's Perceptions of Sustainably Produced Food - A Focus Group Study. Progress in Industrial Ecology - An International Journal.

Huttunen, S. (2009). Ecological modernisation and discourses on rural non-wood bioenergy production in Finland from 1980 to 2005. Journal of Rural Studies, 25 (2), 239-247.

Jokinen, P., Järvelä, M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2009). Do local food supply chains meet the targets of sustainable developmnet? A case study in Central Finland. In A. Fielsend, & J. Katona-Kovács (Eds.), Linking Competitiveness With Equity And Sustainability: New Ideas For The Socio-Economic Development Of Rural Areas. European Rural Development Network Studies, 7.

Järvelä, M. (2009). What about Cultural Policy? Perspectives on cultural policy research. In What about Cultural Policy. Minerva.

Järvelä, M., Jokinen, P., Huttunen, S., & Puupponen, A. (2009). Local food and renewable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland. European Countryside, 1 (2), 113-124.

Puupponen, A. (2009). Kulttuuri, kestävyys ja vuorovaikutus paikallisen ruoantuotannon kehittämisessä. Terra, 121 (2), 95-106.

Puupponen, A. (2009). Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa.

Ulvila, K.-M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2009). Consumer's Perceptions of Sustainably Produced Food - A Focus Group Study. In M. Koskela, & M. Vinnari (Eds.), Proceedings of the conference "Future of the Consumer Society". Retrieved from http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publicati...

Jokinen, P., & Järvelä, M. (2008). Ruoan tuotanto ja maaseudun kehityksen visiot. Futura, 27 (3), 71-75.

Jokinen, P., Järvelä, M., Huttunen, S., & Puupponen, A. (2008). Experiments in sustainable rural livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 7 (3), 211-228.

Järvelä, M. (2008). Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena riskinä. In H. Samuli (Ed.), Demokraattisen oikeuden ehdot (pp. 281-289). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Lehtomäki, A., Huttunen, S., Rintala, J., & Lehtinen, T. (2008). Anaerobic digestion of grass silage in batch leach bed processes for methane production. Bioresource Technology, 99 (8), 3267-3278. doi:10.1016/j.biortech.2007.04.072

Paloviita, A., & Puupponen, A. (2008). Ruoantuotannon merkitys maaseudun yritystoiminnalle Keski-Suomessa. Futura, 27 (3), 17-25.

Puupponen, A. (2008). Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa. Alue ja Ympäristö, 37 (1), 15-28.

Puupponen, A., & Taipale, S. (2008). Lähiruokatuotannon verkostot: sosiaalisten siteiden ja etäisyyksien tarkastelua Keski-Suomessa. Maaseudun uusi aika, (1), 21-34.

Sama, T. B., & Järvelä, M. (2008). The Role of a Non-Governemental Organization in the Improvement of Emplopyment in Finland: a Case Study. International Journal of Social Work and Society, 6 (1). Retrieved from http://www.socwork.net/2008/1/researchnotes/samajarvela

Järvelä, M. (2007). Social resilience, every day life and sustainable livelihood in megacities of the South. In J. Gould, & L. Siitonen (Eds.), Anomalies of aid, A festschrift for Juhani Koponen (pp. 244-268). Intercont Books, 15. Helsinki, Finland: Institute of Development Studies, University of Helsinki. Retrieved from http://www.valt.helsinki.fi/kmi/english/publications.htm

Lehtomäki, A., Huttunen, S., & Rintala, J. (2007). Laboratory investigations on co-digestion of energy crops and crop residues with cow manure for methane production: Effect of crop to manure ratio. Resources, Conservation and Recycling, 51 (3), 591-609.

Järvelä, M., & Kristiina, K. (Eds.). (2006). Flows of transformation, Social orders and sustainable development in the South. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylän yliopisto yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Työpapereita 111. Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työpapereita, 111.

Huttunen, S. (2006). Rural non-wood bioenergy production in Finland: Analysing marginality. In A. A. M. Sayigh (Ed.), World Renewable energy congress IX, full proceedings. Great Britain: Elsevier.

Jokinen, P., & Puupponen, A. (2006). Paikallisuus kestävän ruoantuotannon perustana?. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Ruokakysymys - Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen (pp. 113-130). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Järvelä, M. (2006). Järvelä, Marja (2006) Akateeminen sosiaalipolitiikka ja kestävä kehitys. Puheenvuoro. Janus, 14 (2006) (3), 328-332.

Järvelä, M., Battaglini, E., Goebel, B., & Taipale, S. (2006). Thematic report: The Human Factor in Technology, Globalisation, and Environmental Issues. HERA Deliverables, 6.2.1. Retrieved from http://www.heranet.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFil...

Järvelä, M., Jokinen, P., & Puupponen, A. (Eds.). (2005). Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 110.

Huttunen, S. (2005). Paikallista kestävää energiaa maaseudulle. In M. Järvelä, P. Jokinen, & A. Puupponen (Eds.), Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (pp. 123-143). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työpapereita, 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Jokinen, P., & Järvelä, M. (2005). Rural-Environmental Governance and Local Sustainability . In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks (pp. 205-222). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Järvelä, M. (2005). Yhteiskuntapoliitikon notkea liike. Janus, 13 (4), 485-490.

Järvelä, M. (2005). Maaseutu, paikallisuus ja kestävä kehitys. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks (pp. 9-34). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Järvelä, M., & Rinne, E.-M. (2005). Purity and dirt as social constructions. Environmental health in an urban shantytown of Lagos. International Journal of Urban and Regional Research, 29 (2), 375-388.

Puupponen, A. (2005). Verkostot, yhteistyö ja paikallinen ruokajärjestelmä. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (pp. 67-92). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 110. Jyväskylä, Finland.

Södor, U., Järvelä, M., & Tarasov, M. (2005). Living Off the Forests: Sustainable Forestry Livelihoods in Northwest Russia (SUSFOLI). In A. Erkkilä, R. E. Heinonen, G. Oesten, P. Pelkonen, & O. Saastamoinen (Eds.), European Forests and Beyond, an Ethical Discourse (pp. 271-189). Silva Carelica , 49.

Järvelä, M., Södor, U., & Tarasov, M. (2004). Forestry Livelihoods in Mondoma. Report of preliminary fieldwork. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

Järvelä, M., Södor, U., & Tarasov, M. (2004). Otset Po Resultatami Pilotnogo Projekta. Ustoitsivoe Blagosostojanie. Derevnja Mondoma. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

Järvelä, M., Södor, U., & Tarasov, M. (2004). Forestry Livelihoods in Podporozje & Kurba. Report of preliminary fieldwork. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

Järvelä, M., Lybäck, K., & Jokinen, M. (Eds.). (2002). Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Järvelä, M. (2002). Kehitysmaatutkimuksesta kansainvälisen kehitystyön tutkimukseen. Janus, 10 (2), 81-84.

Järvelä, M. (2002). Miksi arvokeskustelu on tärkeää ympäristöpolitiikassa?. In O. Loukola, K. Lybäck, & M. Tervo (Eds.), Arvot, ympäristö ja teknologia. Yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset. (pp. 24-48). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Järvelä, M. (2002). Ajankohtaisia avauksia kaupunkiliikenteen tutkimukseen. In M. Järvelä, M. Jokinen, & K. Lybäck (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 209-240). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Järvelä, M. (2002). Makroskoopissa todennäköinen yhteiskunta. Sosiologia, 39 (1), 53-54.

Järvelä, M., & Lybäck, K. (2002). Ecosocial City Transport: Perspectives for Sustainable Urban Mobility. In International Sociological Association, 15th World Congress of Sociology,.

Järvelä, M., Korpela, M., & Kuvaja, K. (Eds.). (2001). African Flows - Interim Report of the Research Network ENHICA. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Prinrting House. Working Papers, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, 107.

Järvelä, M. (2001). Kehitys on myös ongelma. Suomen luonto, 60 (1), 52.

Järvelä, M., & Kuvaja, K. (2001). Introduction to 'African Flows. Interim Report of the Research Network ENHICA'. In M. Järvelä, M. Korpela, & K. Kuvaja (Eds.),Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Järvelä, M., & Kuvaja-Puumalainen, K. (2001). Environmental Impact Assessment. In R. Chadwick (Ed.), Concise Encyclopedia of the Ethics of New Technologies (pp. 95-103). San Diego: Academic Press.

Järvelä, M., Matthies, A.-L., & Ward, D. (Eds.). (2000). From Social Exclusion to Participation, Explorations across Three European Cities. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy.

Järvelä, M. (2000). Ecosocial Social Policy - Finnish Perspective. In M. Järvelä, A.-L. Matthies, & D. Ward (Eds.), From Social Exclusion to Participation, Explorations across Three European Cities (pp. 61-79). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy.

Järvelä, M. (2000). Kehityksen epäjärjestys. Janus, 8 (3), 298-302.

Järvelä, M. (1999). Kestävä kehitys ja kulttuurityö. In J. Virkki, & A. Kangas (Eds.), Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet (pp. 106-117). Jyväskylä, Finland: SoPhi, Jyväskylän yliopisto.

Järvelä, M. (1999). Manuel Castells ja identiteetin tilat. Sosiologia, 36 (1999:2), 116-122.

Järvelä, M. (1999). Globalisaatio, hyvinvointi ja kestävä kehitys - hyvinvointi ekososiaalisesta näkökulmasta. In P. Kosonen, & J. Simpura (Eds.), Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa (pp. 114-141). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Järvelä, M., & Nätti, J. (1998). Työ muuttuu - miten käy ihmisen?. Janus, 6 (3), 257-258.