27.02.2013

Haapala, Taru

Tutkijatohtori | Valtio-oppi

taru.k.s.haapala[at]jyu.fi
Puh.: + 358 40 8054159
Huone: Y 33 332 (Ylistönmäentie 33)
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

 

 

In English

 


 

Toimin valtio-opin tutkijatohtorina Koneen Säätiön rahoituksella (2013). Vuonna 2012 valmistunut väitöskirjani (“That in the opinion of this House”: The parliamentary culture of debate in the nineteenth-century Cambridge and Oxford Union Societies, Jyväskylän yliopisto) käsittelee 1800-luvun parlamentaarista käytäntöä ja sen vaikutusta laajemmin aikakauden poliittiseen kulttuuriin Britanniassa. Tutkimukseni lähtökohtana ovat brittiläiset debattiyhdistykset, erityisesti Cambridgen ja Oxfordin yliopistoissa perustetut Unioniyhdistykset. Tarkastelen niiden parlamentaarisia käytänteitä siitä näkökulmasta, miten ne edustivat aikakaudelle ominaista poliittista ajattelua. Tutkijana olen yleisemmin kiinnostunut parlamentaarisesta politiikasta, käsitehistoriasta, retoriikasta ja poliittisen ajattelun historiasta.

 

Valikoima julkaisuja: