29.12.2011

Haapala, Taru - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Parlamentarismi - Parliamentarism
  • Poliittinen ajattelu - Political thought
  • Käsitemuutokset - Conceptual change
  • Retoriikka - Rhetoric
  • 1700- ja 1800-lukujen debattiyhdistykset Iso-Britanniassa - 18th and 19th century debating societies in Great Britain

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Akatemiaprofessori Kari Palosen projekti “Dissensuksen politiikka: Parlamentarismi, retoriikka ja käsitehistoria” (2008-2012) - Finnish Academy Research Project “The Politics of Dissensus. Parliamentarism, Rhetoric and Conceptual History” (2008-2012)
  • Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö ”Poliittinen ajattelu ja käsitemuutokset” (2006-2011) - Academy of Finland Centre of Excellence “Political Thought and Conceptual Change” (2006-2011)
  • Espanjan tiede- ja innovaatioministeriön projekti ”The Civic Constellation: A Conceptual and Argumentative Study of the Democratic Experience” (2012-2014) - Spanish Ministry of Science and Innovation project ”The Civic Constellation: A Conceptual and Argumentative Study of the Democratic Experience” (2012-2014)
  • Espanjan tiede- ja innovaatioministeriön projekti “The Rhetorics of Democracy: The Uses of the Democratic Experience in Moral and Political Argumentation” (2009-2011) - Spanish Ministry of Science and Innovation project “The Rhetorics of Democracy: The Uses of the Democratic Experience in Moral and Political Argumentation” (2009-2011)