14.09.2012

Harjunen, Hannele

Tutkijatohtori | Sukupuolentutkimus

hannele.harjunen[at]jyu.fi
Puh.: 040 805 4131
Huone: Y 33 311 (Ylistönmäentie 33)
Vastaanotto: ke 10-11

 

In English

 


 

Väittelin vuonna 2009 Jyväskylän yliopistosta naistutkimuksen oppiaineesta. Väitöskirjassani ”Women and Fat: Approaches to the Social Study of Fatness” (Naiset ja lihavuus: näkökulmia lihavuuden yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen) lähestyin lihavuutta yhteiskuntatieteellisen naistutkimuksen ja niin kutsutun kriittisen lihavuustutkimuksen näkökulmasta: lihavuus käsitetään monisyisenä kysymyksenä ja ilmiönä, jolla on niin kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset kuin kokemukselliset ulottuvuutensa. Tutkijana olen kiinnostunut ruumiin ja ruumiillisuuden tutkimuksesta, eritoten ruumiiseen kohdistuvan sukupuolittavan ja eri tavoin normittavan vallan näkökulmasta. Lisäksi olen viime vuosina kiinnostunut intersektionaalisesta tutkimuksesta ja tutkimusotteesta. Vuosina 2007–2009 työskentelin tutkijana Ruotsissa Uumajan yliopiston Umeå centrum för genusforskning:ssa EU-tasa-arvotutkimushankkeessa The Quality of Gender + Equality Policies in the EU.

Postdoc -tutkimushankkeeni ”The Construction of Neoliberal Bodies” käsittelee uusliberalistisen talouden vaikutusta ruumiskäsityksiin ja – kokemuksiin.

Projektit:

Fatty Foods and Fat Bodies: Diversification of Ideals and Practices of Healthy Eating (Ravinnon rasva ja lihavuus: terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen) 2011—2014. Suomen akatemian rahoittama konsortiohanke, joka toteutetaan yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Uusimmat julkaisut

  • Maria Carbin, Hannele Harjunen & Elin Kvist,  "(In) appropriate Mothers: Policy discourses on fertility treatment for lesbians in Denmark, Finland and Sweden." In Judith Takcas & Roman Kuhar (eds.), Doing Family: Gay and Lesbian family practices. Slovenia: Mirovni Institute, 2012.
  • Hannele Harjunen, "Lihavuus yhteiskunnallisena kysymyksenä." In Hannele Harjunen & Tuija Saresma  (eds.), Sukupuoli. Nyt!: Neuvotteluja ja purkamisia. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2012.
  • Julkaisut TUTKAssa