27.10.2011

Harjunen, Hannele - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Sukupuolentutkimus erityisesti ruumiillisuuden tutkimus
  • Kriittinen lihavuustutkimus
  • Gender studies, in particular body studies
  • Critical fat studies

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • (2011-2014) Ravinnon rasva ja lihavuus. Terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen - Fatty Foods and Fat Bodies. Diversification of Ideals and Practices in Healthy Eating Suomen akatemian rahoittama konsortiohanke, jonka partnereina JY/THL ja Kuluttajatutkimuskeskus
  • Post doc hanke 2011-2015: Uusliberaali ruumis ja ruumiillistunut kokemus - The Construction of Neoliberal Bodies and the Embodied Experience