25.02.2016

Heinämaa, Sara

Professori - Professor | Filosofia – Philosophy

sara.mj.heinamaa[at]jyu.fi
Puh., Tel: +358 40 8054903
Huone, Room: Y 33 319 (Ylistönmäentie 33)


 

Fenomenologia tuo filosofian keskipisteeseen kysymyksen subjektin yksilöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Näin myös sellaiset perinteisesti toissijaisina pidetyt aiheet kuin ruumiillisuus, affektiivisuus, virittyneisyys ja sukupuoli nousevat filosofian pääasioiden joukkoon.

Tärkeimmät tutkimusalueeni ovat ruumiinfenomenologia (ennen muuta Husserl ja Merleau-Ponty), mielenfilosofia, filosofian historia, filosofinen metodologia ja filosofinen naistutkimus.

Ajankohtaisimmat tutkimusaiheeni ovat yhteisöllisyyden perusta sekä kehollisuuden eri ulottuvuudet, kuten liike, tilallisuus, kuolevaisuus ja sukupuoli. Olen myös kirjoittanut tekoälyn filosofista ja kehittänyt feministisen fenomenologian kansainvälistä kenttää.

 

Uusimmat julkaisut - Recent publications

  • Sara Heinämaa, “An Equivocal Couple Overwhelmed by Life: A Phenomenological Analysis of Pregnancy”, philoSOPHIA, forthcoming 2013.
  • Sara Heinämaa, “The Self and the Others: Common Topics for Husserl and Wittgenstein.” The Southern Journal of Philosophy, 13 (2011): 28–40.
  • Sara Heinämaa, “Sex, Gender and Embodiment.” In Dan Zahavi (ed.): Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology, Oxford: Oxford University Press, 2012, 216–242.
  • Sara Heinämaa, “Body.” In Sebastian Luft and Søren Overgaard (eds.): The Routledge Companion to Phenomenology, London: Routledge, 2011, 222–232.
  • Sara Heinämaa, “Embodiment and Expressivity in Husserl’s Phenomenology: From Logical Investigations to Cartesian Meditations.” SATS–Northern European Journal of Philosophy, 11 (2010), 1–15.
  • Sara Heinämaa, Birth, Death and the Feminine: Essays in the Philosophy of Embodiment, co-authored with Robin May Schott, Vigdis Songe-Møller and Sigridur Thorgeirsdottir, Bloomington: Indiana University Press, 2010.

 

  • Julkaisut Julki-tietokannassa – Publications in Julki database

Lisää tietoa - More Information