09.12.2014

Sara Heinämaa

Professor Sara Heinämaa - Philosophy
Sara Heinämaa

Fenomenologia tuo filosofian keskipisteeseen kysymyksen subjektin yksilöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Näin myös sellaiset perinteisesti toissijaisina pidetyt aiheet kuin ruumiillisuus, affektiivisuus, virittyneisyys ja sukupuoli nousevat filosofian pääasioiden joukkoon.

Tärkeimmät tutkimusalueeni ovat ruumiinfenomenologia (ennen muuta Husserl ja Merleau-Ponty), mielenfilosofia, filosofian historia, filosofinen metodologia ja filosofinen naistutkimus.

Ajankohtaisimmat tutkimusaiheeni ovat yhteisöllisyyden perusta sekä kehollisuuden eri ulottuvuudet, kuten liike, tilallisuus, kuolevaisuus ja sukupuoli. Olen myös kirjoittanut tekoälyn filosofiasta ja kehittänyt feministisen fenomenologian kansainvälistä kenttää.