16.06.2014

Heinämaa, Sara - Info

Erikoisalat - Research Topics

  • Fenomenologia - Phenomenology
  • Mielen ja ruumiin filosofia - Philosophy of mind and body
  • Persoonallisuuden teoriat – Theories of Personhood
  • Filosofinen naistutkimus – Philosophy of Women’s Studies
  • Filosofian historia - History of philosophy

Tutkimusprojektit - Research Projects